Nemocnice Žatec > Informace pro pacienty > Návštěvní hodinyNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Informace pro pacienty  
Návštěvní hodiny

Informace pro pacienty

Návštěvy pro pacienty

Návštěvy pacientů v nemocnici jsou umožněny dle mimořádného opatření MZČR č.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN platí od 8.6.2021 do odvolání, za splnění podmínek:
 
Pokud splníte jednu z kategorií můžete za svými blízkými na návštěvu. Je nutno ale dodržovat veškerá interní režimová opatření a přinést si s sebou ochranu úst a nosu, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (rouška tedy nestačí). Z pravidla nošení respirátoru mají několik výjimek děti.
 
Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně.
 
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 
c) doložit, že jste prošli poslední dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 14 dní,
 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 2 
 
e) osoba na místě provede vlastními prostředky pořízený preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 
 
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 
 
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
 
Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele, 
 
Kontrola zdravotnickým personálem bude probíhat namátkově. Při zjištění porušení mimořádného opatření bude osoba, která nedodržela nařízení vyzvána k opuštění prostor nemocnice, případně bude přivolána Policie ČR.
 

Vážení návštěvníci,

denně od 14:00 do 16:30 hodin můžete navštívit své příbuzné a přátele na lůžkových odděleních naší nemocnice.  

Vyžaduje-li to situace, a Vy potřebujete navštívit pacienta mimo stanovené hodiny, je to samozřejmě možné, žádáme Vás však, abyste se vždy domluvili s personálem příslušného oddělení.

Za Vaše pochopení velice děkujeme

personál nemocnice