Nemocnice Žatec > Informace pro pacienty > Návštěvní hodinyNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Informace pro pacienty  
Návštěvní hodiny

Informace pro pacienty

Vážení návštěvníci,

denně od 14:00 do 16:30 hodin můžete navštívit své příbuzné a přátele na lůžkových odděleních naší nemocnice.  Na interním oddělení jsou návštěvy denně od 14:00 do 16:00 hodin.

Dle závažnosti pacientova zdravotního stavu (např. terminální stav) lze dohodnout s ošetřujícím lékařem či sestrou příslušného oddělení i jiné hodiny návštěv.

Z hygienicko-epidemiologických důvodů, může ředitel nemocnice návštěvy dočasně omezit nebo zakázat, případně povolit vstup pouze s použitím osobních ochranných prostředků.

Rady pro návštěvníky

  • Pobyt v nemocnici je pro nemocné zátěží, buďte tedy ohleduplní ke zdravotnímu stavu Vaší blízké osoby a také k ostatním pacientům.
  • Pokud se cítíte sami nachlazení, raději návštěvu odložte.
  • Nenoste svým blízkým nápoje ani potraviny, které nejsou vhodné pro jejich léčebný režim. O vhodnosti donesených potravin se informujte u personálu oddělení.
  • Nenoste svým blízkým cennosti ani větší finanční obnos. Za donesené věci, ktreré nejsou uloženy v trezoru oddělení, nenese nemocnice ani její personál žádnou odpovědnost.
  • Informace o zdravotním stavu sděluje ošetřující lékař osobně, nebo telefonicky po sdělení pacientem zadaného hesla.
  • Není vhodné, aby děti mladší 10 let navštěvovali zdravotnické zařízení, jednak to pro ně může být nepříjemný zážitek a dále je vystavujete riziku infekce. 

Za Vaše pochopení velice děkujeme.

personál nemocnice