Nemocnice Žatec > Oddělení gynekologie a porodnice > ČinnostNemocnice Žatec

Oddělení gynekologie a porodnice

Oddělení gynekologie a porodniceGynekologické oddělení zajišťuje léčebně-preventivní péči ženských onemocnění. Oddělení nabízí konzervativní i operační léčbu gynekologických patologických stavů.

Porodnická část oddělení zajišťuje péči o pacientky s fyziologickým, rizikovým a patologickým těhotenstvím. 

V únoru 2011 byl přiznán statut akreditovaného pracoviště v oboru gynekologicko-porodním.

V červnu 2018 byla udělena akreditace, kterou naše oddělení získalo oprávnění k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.