Nemocnice ŽatecNemocnice Žatec

 

Aktuality


Ústecký kraj Město Žatec


PF 2023

Dětské lůžkové oddělení - uzavření (23.12.2022 - 2.1.20023)

V termínu 23.12.2022 - 2.1.2023 bude Dětské lůžkové oddělení naší nemocnice mimo provoz, a to z důvodu plánovaných oprav, které nelze provádět za provozu lůžkového oddělení.

Děkujeme za pochopení

LSPP dětská zajištěna
Po – Pá              15:00 – 20:00
So, Ne, svátky   9:00 – 18:00

Upozornění pro návštěvy pacientů

Od 17.10.2022 jsou návštěvy hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Žatec povoleny pouze s respirátorem FFP2
Děkujeme za pochopení

Tisková zpráva k článku zveřejněném 12.10.2022 na serveru Denik.cz


OČKOVÁNÍ - COVID-19

V našem očkovacím centru je k dispozici nová očkovací vakcína COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5

Tato vakcína je určena pro posilující dávky.

Očkujeme:
úterý od 8:00 do 12:00 hod.
pátek od 12:00 do 16:30 hod.

Očkovací centrum je na poliklinice v 1.patře. Pro registraci k očkování můžete využít státní linku 1221, objednávkový portál MZČR Reservatic: https://registrace.mzcz.cz nebo telefon spravovaný naší nemocnicí:

+420 607 056 741 ve dnech pondělí a čtvrtek a to v časech 8:00-12:00 hod., ev. e-mail: vakcinace3@nemzatec.cz

Kolektiv Očkovacího centra Nemocnice Žatec, o.p.s.

OKBH - odběry krve

Změna provozní doby odběrů krve na OKBH (4.patro - poliklinika)

Po - Pá   7:00 - 12:00

OČKOVÁNÍ - Covid-19

Nemocnice Žatec očkuje proti Covid-19 pouze registrované zájemce.

Od 29.7.2022 očkujeme každý pátek od 12:00 do 16:30 hod. 

Od 1.9.2022 očkujeme také každé úterý od 8:00 do 12:00 hod.

Pro registraci k očkování můžete využít státní linku 1221, objednávkový portál MZČR Reservatic: https://registrace.mzcr.cz/.

Případně je možné využít telefon sparavovaný naší nemocnicí: 607 056 741 ve dnech pondělí a čtvrtek a to v časech 8:00-12:00 hod., ev. e-mail: vakcinace3@nemzatec.cz.

(aktualizace 19.8.2022)

RDG oddělení - omezení provozu

Z provozních a technických důvodů jsme nuceni omezit provoz o letních prázdninách na RDG pracovišti na poliklinice v Nemocnici Žatec. Provoz RDG pracoviště v budově chirurgie je dle standardní doby pro nemocniční pacienty a akutní stavy.

Pokud se bude jednat o akutní nebo úrazový stav, pacient musí být zapsán na RDG pracovišti na poliklinice v 1. patře administrativní pracovnicí, kde bude následně s žádankou odeslán na pracoviště v budově chirurgie.

Administrativní pracovnice je k dispozici na pracovišti na poliklinice každý všední den od
7:00 - 15:00, kde Vám poskytne výpis z dokumentace, vypálí RTG snímky na CD a další dokumentaci.

Pro nejasnosti volejte na tel. číslo 414 110 551.

PROVOZ RDG - POLIKLINIKA:

18.7. - 22.7.    Zavřeno
25.7. - 29.7.     7:00 - 12:00
1.8. - 12.8        Zavřeno
15.8. - 2.9.      7:00 - 12:00
19.9. - 23.9.    7:00 - 12:00

Naše nemocnice pomáhá Ukrajině zkoušené válkou

Z výnosu sbírky organizované Nemocnicí Žatec, o.p.s. byl pořízen zdravotnický materiál, předaný osobně ředitelem v Chustské centrální nemocnici. Dodávka výrazně pomohla při poskytování zdravotní péče o vojáky zraněné v boji i civilní oběti ruské agrese. Ukrajinská nemocnice rychlou a adresnou pomoc velmi oceňuje. Zdroje má omezené a náklady z důvodu zvýšeného počtu pacientů neustále rostou. Děkuji všem, kdo přispěli do sbírky. Naše pomoc bude i nadále potřeba.

Mgr. Ing. Jindřich Zetek
ředitel
Nemocnice Žatec, o.p.s.

Očkování - Obnovení provozní doby

OZNÁMENÍ

Od pátku 20.5.2022 je OBNOVEN provoz Očkovacího centra Nemocnice Žatec, o.p.s. Očkovací centrum se nachází v budově polikliniky Žatec, v 1. patře

Očkování probíhá vždy sudý pátek, mimo svátky a dny pracovního volna. 

Očkujeme vakcínou Pfizer, pouze osoby starší 16 let a pouze osoby objednané! Podle počtu plánovaných osob, objednáváme množství vakcíny. Pediatr není přítomen, očkování osob mladších 16 let si prosím domluvte se svám praktickým lékařem pro děti a dorost.

Na I. a II. dávku je možné se objednat v čase od 13:00 do 13:54. Na posilující dávku pak v čase od 14:00 do 16:30. Objednat se můžete prostřednoctvím potrálu MZČR Reservatic: https://registrace.mzcr.cz/, nebo na telefonním čísle: 607 056 741. Telefon je dostupný pouze v pondělí a ve čtvrtek v časech od 8:00 do 12:00.

aktualizace 18.05.2022

 

 

Odběrové centrum PCR COVID 19

1. Odběry provádíme u:

 • u pacientů, které indikoval:
 • praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, pneumolog, infektolog, nebo lékař lůžkového zdravotnického zařízení (dále jen lékař)
 • hygienik;
 • u samoplátců (bez indikace lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví, dále jen hygienik).

2. Dispoziční umístění

 • Odběrové místo na Covid-19 je v areálu nemocnice v samostatně stojícím domku vedle kuchyně. Po vstupu do nemocnice přes hlavní bránu vás k domku navedou informační cedule.
 •  
 • Otevírací doba: od 6.5.2022 mimo svátky, poslední pacient bude vyšetřen 10 minut před koncem pracovní doby (aktualizace 4.5.2022)
 • Út: 12:00-14:00
  Pá: 10:00-12:00
 • K odběrovému místu lze přijet vozem nebo přijít pěšky.

3. Možnosti objednání

 • Objednávání na tel. č.: +420 607 056 741, ve stanovenou dobu, nebo přes objednávkový formulář - https://nemzatec.eu/covid.
 • Volat můžete na tel. č.: +420 607 056 741 v pondělí a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin, mimo svátky (aktualizováno 9.5.2022).
 • Pacienti bez objednání budou odebráni, ale prosíme všechny o trpělivost - přednost mají objednaní pacienti.
 • Objednací doba - dle volné kapacity.
 • Nevyhovuje Vám naše pracovní doba? Na stránkách MZČR najdete aktuální informace, kde je možno nechat se otestovat: https://testovani.uzis.cz/.

4. Cena odběru

 • Odběr, který indikoval lékař nebo hygienik, je hrazen ze zdravotního pojištění, podmínkou tohoto odběru je vystavení žádanky lékařem/hygienou, který pacienta posílá.
 • Samoplátci si odběr hradí sami, dle aktuálního ceníku Nemocnice Žatec, o.p.s.
  • Před odběrem se samoplátce dostaví do pokladny nemocnice.
  • Úhradu možno provést přímou úhradou nebo bezkontaktně, platební kartou.
  • Samoplátce obdrží 2x doklad o platbě:
   • 1x zůstává pacientovi
   • 1x pacient předá v OC

5. Co a jak se odebírá

 • Odběry: Vyšetření PCR SARS CoV-2 (COVID-19) je provedeno buď z výtěru zadní části nosohrtanu, tenkou štětičkou, zavedenou, při mírném záklonu hlavy, přes nos, do zadní části nosní dutiny, nebo z výtěru zadní části stěny hltanu přes dutinů ústní.
 • Odběr trvá přibližně 10 vteřin. Je nepříjemný, může způsobit chvilkovou bolest, pálení, štípání, případně drobné krvácení z nosu.
 • Samotný odběr provádí zaměstnanec nemocnice - sestra.

6. V Odběrovém centru

 • Pacient na místě předloží zdravotní průkaz pojištěnce, občanský průkaz, případně jiné ID, cizinci pas.
 • Zdravotní personál po jeho předložení ověří elektronickou žádanku, kterou vystavil lékař nebo hygienik, pracovník OC případně vystaví žádanku - pokud pacient splňuje podmínky pojišťovny a má nárok dle systému.
 • U samoplátce vystaví žádanku pracovník OC.

7. Výsledky

 • Výsledek vyšetření bude nejdříve za 24-48 hodin od vyšetření, ale čekací doba může být i delší.
 • Výsledek vyšetření bude laboratoří zaslán pacientovi na uvedený mobilní telefon, nebo i e-mail.
 • Výsledky testů, které indikoval hygienik nebo soukromý lékař, nám nejsou známy.
 • Samoplátce obdrží vizitku s kontaktem, kde si může vyžádat "Potvrzení o výsledku testu" - potvrzení je následně zasíláno na e-mail, v česko-anglické verzi.

Personál děkuje za ohleduplnost a respektování jeho pokynů. Nezbytné je dodržování preventivních opatření, jako je zakrytí nosu a úst, bezpečný rozestup ve frontě a správná hygiena!                                              

Ukrajina - dodávka materiálu

Dodávka zdravotnických prostředků a materiálu vypravená z naší nemocnice dorazila do cíle. Chlapci vyřizují velké díky.
Sláva Ukrajině!
Hrdinům sláva!

Prodej vyřazeného a nepotřebného majetku

Oznamujeme, že majetek z nabídky již není k dispozici.

 

Nemocnice Žatec podporuje Ukrajinu


Aktualizace: Informace k evakuaci a k veřejné sbírce na Ukrajinu najdete v přiložených souborech.


V Nemocnici Žatec pracuje celá řada Ukrajinek a Ukrajinců, skvělých lidí a odborníků bez nichž by naše práce byla stěží zvládnutelná. Mají doma rodiny, přátele a známé. Jistě mají oprávněné obavy o svou zemi. Rádi bychom je v tento moment alespoň symbolicky podpořili, aby věděli, že nám osud Ukrajiny není lhostejný a myslíme na ně.
 

Ukrajinské srdce
Podporujeme Ukrajinu

LSPP dětská - změna umístění

Ambulance LSPP dětská je přemístěna na dětské lůžkové oddělení naší nemocnice.

Provozní doba:
Pondělí – Pátek:                     17:00 – 20:00 hod.
Sobota, Neděle, svátky:         9:00 – 18:00 hod.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

Antigenní odběrové centrum

Antigenní OC - testování pro veřejnost, dle nařízení vlády ČR.

Ag odběry provádíme pouze na vyžádání - a po předložení dokladu o úhradě poplatku na pokladně nemocnice. Cena je stanovena Ceníkem nemocnice.

Ag SARS-CoV-2 již není uznávanou standardní metodou prokázání bezinfekčnosti.

NA TEST JE TŘEBA SE OBJEDNAT - den a čas objednání Vám bude sdělen po telefonu:

+420 607 056 741 (prosíme o trpělivost, pracovník vyřizuje vždy jen jednoho volajícího)

volat můžete pouze v pondělí a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodinmimo svátky a dny pracovního volna (aktualizováno 6.5.2022)

BEZ OBJEDNÁNÍ NEBUDE TEST PROVEDEN!

Objednací doba - dle volné kapacity v časech totožných s odběry PCR

- Út 12:00-14:00

- Pá 10:00-12:00 (aktualizováno 7.9.2021)

Odběrové místo je v samostatně stojícím domku vedle kuchyně. Po vstupu do nemocnice přes hlavní bránu vás k domku navedou informační cedule.

Zájemce na místě předloží zdravotní průkaz pojištěnce, občanský průkaz, případně jiné ID, pokud je zájemce očkovaný, předloží také potvrzení o provedeném očkování.

Co a jak se odebírá

Odběry: Vyšetření Ag SARS CoV-2 (COVID-19) je provedeno z výtěru zadní části nosohrtanu, tenkou štětičkou, zavedenou, při mírném záklonu hlavy, přes nos, do zadní části nosní dutiny.

Odběr trvá přibližně 10 vteřin. Je nepříjemný, může způsobit chvilkovou bolest, případně drobné krvácení z nosu.

Samotný odběr provádí zdravotnický pracovník.

Výsledky

Výsledek vyšetření bude znám v rozmezí 10-30 minut od samotného stěru.

Testovaný obdrží "Potvrzení o provedení a výsledku testu".

V případě pozitivity bude na místě proveden PCR test stěrem, výsledek bude znám nejdříve za 36 hodin. Testovaný musí dodržet karanténu a pokyny KHS.

Personál děkuje za ohleduplnost a respektování jeho pokynů. Nezbytné je dodržování preventivních opatření, jako je zakrytí nosu a úst, bezpečný rozestup ve frontě a správná hygiena!     

Vyšetření protilátek IgG na Covid-19 z krve

Stanovení protilátek třídy IgG proti SARS – CoV-2 je vhodné provést při podezření na prodělání nákazy covid-19 s minimálními nebo žádnými příznaky, lze jej použít ke zhodnocení stavu imunity po prodělané infekci, případně k detekci protilátek po vakcinaci proti infekci covid-19.

Toto vyšetření není určeno k průkazu nebo vyloučení akutní infekce. K tvorbě IgG protilátek dochází 2. – 3. týden po nástupu příznaků infekce, nejsou proto přítomny během inkubační doby a v počátečním stadiu infekce. Výsledkový list neslouží jako doklad o bezinfekčnosti.

Pacienti s akutními příznaky infekce covid-19 nebudou na toto vyšetření odebráni!

Odběr žilní krve na vyšetření je prováděn v odběrové místnosti laboratoře na poliklinice v Žatci (4. poschodí) každý všední den od 6,30 do 10 hod. bez objednání. Nemusí být na lačno. Výsledek je do 2 pracovních dní od odběru, cena včetně odběru a DPH je 570 Kč. Způsob sdělení a doručení výsledku bude domluven při odběru.

 

TOC poliklinika Žatec opět otevřeno

Od 24.8.2021 je opět otevřeno Transfuzní odběrové centrum na poliklinice v Žatci. Do 5.10.2021 pouze pro zvané dárce. Dále pak pro všechny dárce bez objednání.
TOC Žatec

Poděkování Městu Žatec

Nemocnice touto cestou velice děkuje městu Žatec, za finanční příspěvek 10.000,- Kč.

Z příspěvku byly zakoupeny dva televizory pro klienty "Sociálních lůžek".

Televizory jsou umístěny přímo na pokojích klientů a již jsou plně využívány.

Nabídka zaměstnání

Ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
- náměstek ředitele pro zdravotní péči

Zakrytí úst a nosu

Zakrytí úst a nosu je od 24.7.2020 opět povinné i v prostoru polikliniky. Mimořádné opatření č. 1/2020 vydala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

LDN - Skype hovory

Příbuzní pacientů hospitalizovaných na oddělení následné péče mají nově možnost se spojit s rodinným příslušníkem přes program Skype.
Uživatelské jméno: LDN Žatec Skype

Před zahájením hovoru nejdříve telefonicky kontaktujte oddělení na tel.cisle 414 110 404 nebo 414 110 405, kde si se sestrou domluvíte podrobnosti.

Ochrana osobních údajů


Poděkování

Děkujeme firmě FVE Tuchořice s.r.o. a jejímu jednateli Ing. Aleši Jelínkovi za finanční dar díky němuž jsme zakoupili pro Interní oddělení EKG přístroj BTL CardioPoint ECGC600.

Přístroj snímá s větší přesností, výhodou je jeho propojení s PC, digitalizovaná křivka nebo automatické vyhodnocení EKG křivky.
Velice si Vážíme této podpory.

Vyjádření pana ředitele