Nemocnice ŽatecNemocnice Žatec

 

Aktuality

Město ŽatecÚstecký kraj

 

 

 


Triáž neboli třídění pacientů

Od 19. 3. 2020 provádí Nemocnice Žatec, o.p.s.  triáž. Prosíme všechny spoluobčany,  kteří navštěvují polikliniku a areál nemocnice o spolupráci a trpělivost. Vstup do areálu nemocnice je možný pouze vjezdem u vrátnice a vstup na polikliniku pouze hlavním vchodem u lékárny,  oba z Husovy ulice. Při vstupu je umístěna kontrola a dle pravidel stanovených MZČR, kontroluje tělesnou teplotu a ptá se na některé zdravotní obtíže, dále se osoba v kontrole  ptá,  kam pacient jde, a to vzhledem k některým nutným omezením. Za Vaši spolupráci velice děkujeme.  Mgr. Jana Olšanová 

LDN - Skype hovory

Příbuzní pacientů hospitalizovaných na oddělení následné péče mají nově možnost se spojit s rodinným příslušníkem přes program Skype.
Uživatelské jméno: LDN Žatec Skype

Před zahájením hovoru nejdříve telefonicky kontaktujte oddělení na tel.cisle 414 110 404 nebo 414 110 405, kde si se sestrou domluvíte podrobnosti.

Ochrana osobních údajů v čase koronavirové pandemie


Poděkování

Všem občanům, kteří vyjadřují svou podporu tleskáním ve 20:00 velice děkujeme. Vždy to slyší některý z mých kolegů, včera jsem tleskání slyšela i já v ulici Družstevní. Všichni jsme dojati tímto gestem a velice si vážíme i této podpory.

Za kolektiv nemocnice Jana Olšanová.

Výzva dobrovolníkům

Hledáme dobrovolníky  ve věku nad 18 let, mohou být i z řad studentů.

Jste ochotni pomoci nám v zajištění kontrolní pozice ve vestibulu Polikliniky?

Jde o měření teploty a směrování pacientů a osob, vstupujících do budovy, do příslušných ambulancí. Ochranné pomůcky jsou k dispozici.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, hlavní sestru p. R. Srbovou – 723 040 794.

Uchazečům o studia a studentům medicinských a zdravotnických oborů jsme schopni dát potvrzení o dobrovolnictví a pomoci v nouzovém stavu v naší nemocnici.

Každá pomocná ruka je vítána.

Velice děkujeme a těšíme se na spolupráci,

tým nemocnice

 

UPOZORNĚNÍ - zvláštní režím

Vzhledem k epidemiologické situaci je nemocnice uvedena do zvláštního režimu.

Žádáme občany, aby respektovali pokyny zdravotníků a Městské Policie při vstupu do areálu.


Děkujeme za trpělivost a pochopení

ZRUŠENY BESEDY PRO VEŘEJNOST

NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠENÉHO NOUZOVÉHO STAVU V ČR, JSME BYLI NUCENI ZRUŠIT BESEDY PRO VEŘEJNOST.

Besedy plánované na měsíc březen a duben budou přesunuty. Nový termín bude včas oznámen. Velice děkujeme za pochopení. Za nemocnici Mgr. Jana Olšanová.

OMEZENÍ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI

Mimořádné opatření z důvodu výskytu COVID-19 v ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR a Bezpečnostní rada státu vyhlásila

od úterý 10.března 2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV na lůžkových odděleních

Výjimka platí pro rodiče hospitalizovaných dětí.

Tento zákaz platí do odvolání.

 

9.3.2020

Náměstek pro léčebnou a preventivní péči

zdroj obrázku: https://bezpecnost.praha.eu/Intens.CrisisPortalInfrastructureApp/cdn/files/5f7a39ae2d034c43847f300d18b5a3ad

Apelujeme na všechny, aby v případě, že se necítí být zcela zdrávi, návštěvu pacientů v nemocnici raději odložili.

Děkujeme za spolupráci, pochopení a přejeme pevné zdraví.

Nemocnice Žatec, o.p.s.

 

CO DĚLAT PŘI PODEZŘENÍ NA INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ (koronavirus - SARS-CoV-2)?

 

Informace nejen pro laickou veřejnost 

Jaké jsou příznaky a průběh?

Podle dosavadních zkušeností je inkubační doba infekce 2-14 dní. Příznaky se mohou objevit v různé míře intenzity a podobají se běžným projevům respiračních chorob. Patří mezi ně horečka, kašel, dušnost nebo slabost.

Kvůli podobným prvotním příznakům bývá COVID-19 porovnáván s chřipkou. Z hlediska průběhu, se však koronavirus jeví jako méně problematický, než chřipka.

Jaká jsou preventivní opatření?

 • Roušky (ústenky) jsou určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou. Použitím běžných roušek můžete zabránit jejímu dalšímu šíření v případě, když jste již sám infekční.
 • Myjte si často a opakovaně ruce:
 • mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění
 • pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
 • Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
 • Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
 • Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.
 • Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči - snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
 • Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
 • Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.
 • Zvyšujte svojí individuální odolnost správnou životosprávou, zejména:
 • jezte pestrou stravu                          
 • zvyšte přísun přirozených vitamínů - ovoce, zelenina
 • dodržujte přiměřenou fyzickou aktivitu, choďte pravidelně na procházky na čerstvém vzduchu
 • otužujte se                                                           
 • často větrejte místnosti, kde pobýváte              
 • dbejte na kvalitní a dostatečný spánek
 • Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním - zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále!

Byli jste v rizikových oblastech? Na koho se máte obrátit?

Po návratu z rizikových oblastí NECHOĎTE rovnou do čekárny u doktora – můžete tak ohrozit své okolí, ZŮSTAŇTE DOMA (je doporučena domácí karanténa), svého praktického LÉKAŘE KONTAKTUJTE TELEFONICKY, případně kontaktujte krajskou hygienickou stanici. NEVOLEJTE linku 155 – linka RZS slouží k přivolání pomoci pro akutní stavy! Dodržujte preventivní opatření!

V případě obav nebo nejasností a dotazů ohledně šíření onemocnění COVID-19 se obraťte na infolinky Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Odborníci jsou k dispozici denně na číslech 724 810 106 a 725 191 367. Informace dále poskytují i krajské hygienické stanice. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na číslech 736 233 176,  704 829 502,  703 365 986

Důležité zdroje informací

Zdroj: www.mzcr.cz, www.szu.cz, www.khsusti.cz.                           dne: 3.3.2020 Nemocnice Žatec, o.p.s.

 


 

Tisková zpráva - Taktické cvičení 27.5.2019

Dnes 27. května 2019 v dopoledních hodinách probíhá v Žatci taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Cvičení je zaměřené na řešení mimořádné události s hromadným postižením zdraví.

Vzhledem ke zvýšenému pohybu vozidel složek IZS žádáme obyvatele města Žatec o dbání zvýšené opatrnosti při průjezdu a pohybu městem, i v okolí nemocnice.

 

Průběh taktického cvičení bude i s fotodokumentací umístěn v aktivitách nemocnice http://www.nemzatec.cz/cz/aktivity.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Spolupráce s Thomayerovou nemocnicí v Praze

Nemocnice Žatec uzavřela 26.3.2019 rámcovou smlouvu o spolupráci.s Thomayerovou nemocnicí v Praze. Tímto krokem získá užší vazbu na specializovaná pracoviště špičkového zdravotnického zařízení. Pro pacienty spádové oblasti to znamená lepší dostupnost péče při komplikovaných diagnózách a pro lékaře nemocnice dostupnější vzdělávání a možnost odborných konzultací s kolegy v Praze.

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Nová operace chirurgického programu

V Nemocnici Žatec, o.p.s. byla 4.3. 2019 provedena ortopedická operace, která rozšiřuje chirurgický program a spektrum výkonů pro pacienty spádové oblasti. Zatím jen výběrově pro některé zdravotní pojišťovny.

Totální neboli úplná endoprotéza kolenního kloubu je dnes již běžná ortopedická operace. U pacientů s těžkým poškozením kolenního kloubu, třetího a vyššího stupně, tzv. artróza.

Standartní hospitalizace je 1 týden a je vhodná následná rehabilitační lůžková péče, cca další 2 týdny.

Vlastní operace trvá běžně 1 hodinu, a spočívá v náhradě kovovými implantáty na stehenní a bércové kosti, mezi které se vkládá tvrzená umělá hmota tzv. vložka, která umožňuje kluznost umělého kloubu.

Pacienti po operaci musí chodit o berlích, jelikož mají klidové i noční bolesti, užívají tišící léky – analgetika.

Doba rekonvalescence je cca 2-3 měsíce. S možností plné zátěže kolene již po 6-ti týdnech.

zdroj: https://www.google.com/search?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+kolenn%C3%ADho+kloubu&rlz=1C1QJDB_enCZ717CZ717&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ-M6_2vzgAhWWA2MBHW2GAbQQ_AUIDigB&biw=1440&bih=789#imgrc=7X_-R4XaHVaKtM:

Otevření DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Vážení spoluobčané,

jsme velice potěšeni, že můžeme veřejnost informovat o otevření našeho lůžkového dětského oddělení.

Tým lékařů a sester je připraven od 1.3.2019 na příjem malých i větších pacientů.

Děkujeme všem, kteří věřili v znovuotevření.

 

 

Besedy pro veřejnost

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Pořádá

BESEDY PRO VEŘEJNOST

1. Jak cvičit doma (NEJEN) pro seniory – naše fyzioterapeutky Vám ukáží, jaké cviky mohou napomoci k Vašemu pocitu být FIT.

26. 02. 2019 od 15:00

2. Den otevřených dveří v nemocnici – provedeme Vás celým areálem a nahlédneme do chodu jednotlivých oddělení.

                                   30. 04. 2019 od 12:00 a od 15:00

3. Interrupční a sterilizační zákon – vrchní sestra z Gynekologického oddělení Vám představí téma potratů a operačních výkonů, které se provádějí za účelem trvalé neplodnosti žen

25. 06. 2019 od 15:00

4. Cukrovka, dieta a pohyb – sestřička z Interního oddělení se s Vámi podělí o nejnovější poznatky z oboru diabetologie.

24. 9. 2019 od 15:00

5. Intoxikace / Alkohol a jeho vliv na organismus – sestřička z JIP si pro Vás připravila téma, které se týká více než 30% našich spoluobčanů.

26. 11. 2019 od 15:00

Změna programu je možná.

Setkání se uskuteční v zasedací místnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. Husova 2796 v budově ředitelství v 1. patře. Pro handicapované spoluobčany bude po předchozí domluvě umožněn bezbariérový přístup přes budovu polikliniky.

Podle Vašeho zájmu Vám rádi zkontrolujeme krevní tlak, váhu, výšku nebo hladinu cukru v krvi (bodnutí do prstu, hlaste prosím při registraci).                            Vstup na besedy je volný.

Zájemcům z řad odborné veřejnosti bude vydáno potvrzení o účasti – Akce není akreditována.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

R. Srbová – hlavní sestra – 414 110 202; srbovar@seznam.cz

Bc. J. Olšanová, DiS. – manažer kvality – 414 110 685; olsanova@nemzatec.cz

 

Těší se na Vás tým celé nemocnice,

zejména pak kolegové, kteří tyto besedy právě pro vás připravili.

 

Poděkování

Děkujeme firmě FVE Tuchořice s.r.o. a jejímu jednateli Ing. Aleši Jelínkovi za finanční dar díky němuž jsme zakoupili pro Interní oddělení EKG přístroj BTL CardioPoint ECGC600.

Přístroj snímá s větší přesností, výhodou je jeho propojení s PC, digitalizovaná křivka nebo automatické vyhodnocení EKG křivky.
Velice si Vážíme této podpory.

Chirurgická ambulance na poliklinice

 

Na Chirurgické ambulanci na poliklinice v 1. patře byl dočasně omezen provoz.

Provozní dobu naleznete na níže uvedeném dokumentu.

V akutním případě můžete navštívit chirurgickou příjmovou ambulanci v nemocnici.

​Upozorňujeme pacienty, že čekací doba na ošetření v Příjmové ambulanci  může přesáhnout i desítky minut a to z důvodu, že se lékaři věnují přednostně hospitalizovaným pacientům a operativě.

O plném provozu Vás budeme informovat.

 

Dětské oddělení

Vážení rodiče, pacienti, občané,

ambulance dětského oddělení je otevřena v době od pondělí do pátku od 07:00 do 15:00. Lékaři zde provádějí akutní ošetření dětských pacientů, odběry a konzultace.

Nefrologická ambulance je otevřena ve středu a ve čtvrtek od 07:00 do 14:00.

Děkujeme za pochopení

personál dětského oddělení

Aktualizace informací k dětskému oddělení Nemocnice Žatec, o.p.s.

Po konzultaci s novým primářem oddělení MUDr. Biolkem bude 10.9.2018 zahájena činnost ambulantní části dětského oddělení. Termín otevření lůžkového oddělení předpokládáme od měsíce října.

Mgr. Ing. Jindřich Zetek
Ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.

Dětské oddělení - informace k zahájení činnosti

Novým primářem dětského oddělení se od 3.9.2018 stane pan MUDr. Jiří Biolek. Uznávaný pediatr, dlouholetý primář dětského oddělení nemocnice Most.
V měsíci září bude zahájena činnost uzavřeného oddělení. O rozsahu péče v tomto měsíci budeme informovat veřejnost v posledním týdnu měsíce srpna.
Otevření porodnice předpokládáme v měsíci říjnu, po úplném rozjezdu dětského oddělení.
Mgr. Ing. Jindřich Zetek,
ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.

GDPR

Na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a v souladu s Metodickým doporučením MVČR byl ustanoven Pověřenec pro ochranu osobních údajů takto:

Mgr. Martina Landová, e-mail: gdpr@nemzatec.cz           

Dočasné uzavření dětského odd. a porodnice

Z důvodu nemoci lékařů je dočasné uzavřen provoz dětského oddělení a oddělení porodnice naší nemocnice s platností od 1. května 2018. 
S nemocnicí Kadaň je domluven plynulý příjem dětských pacientů, kteří budou potřebovat ošetření nebo hospitalizaci. Zároveň je domluven i příjem rodiček. 
O obnovení provozu vás budeme informovat.

 

Oddělení gynekologie zůstává v provozu.

 

Děkujeme za pochopení

VOLNÁ MÍSTA

 • Všechna aktuálně volná místa v naší nemocnici najdete ZDE

     Do pracovního poměru přijmeme: 

 

Inz_ses.JPG
Inz_lek.JPG

WC pro veřejnost v budově ,,B“ polikliniky Žatec

S účinností od 23.3.2018 budou ve všech patrech polikliniky Žatec budovy ,,B“ uzamčeny WC pro pacienty . Klíče budou k dispozici v sesternách příslušných ordinací.

 Za Nemocnici Žatec o.p.s.- provozní polikliniky Soňa Filipi 

Nadace Křižovatka - poděkování

Nemocnice Žatec, o.p.s. děkuje Nadaci Křižovatka za předání 7 monitorů dechu na novorozenecké oddělení, kde budou tyto přístroje hlídat nově narozené děti ohrožené Syndromem náhlého úmrtí.

Projekt Modernizace v rámci plánu RE:START

Nemocnice Žatec, o.p.s. vypracovala a ve spolupráci s Městem Žatec podala, Podnět pro aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje na dostavbu a modernizaci areálu nemocnice v Žatci. Realizace projektu v odhadované výši 300 miliónů korun by byla hrazena v rámci projektu RE:START a jejím cílem je zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti nemocnice ve všech oborech.

Vyjádření pana ředitele