Nemocnice ŽatecNemocnice Žatec

 

Aktuality

Město ŽatecÚstecký kraj

 

 

 


Zakrytí úst a nosu

Zakrytí úst a nosu je od 24.7.2020 opět povinné i v prostoru polikliniky. Mimořádné opatření č. 1/2020 vydala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

Beseda pro veřejnost

Z DŮVODU VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE v ČR JSOU BESEDY OPĚT ZRUŠENY.

VŠEM NAŠIM PŘÍZNIVCŮM SE TÍMTO OMLOUVÁM.

Přeji pěkný podzim a pevné zdraví                                 Mgr. Jana Olšanová

BESEDY PRO VEŘEJNOST

OBEZITA, JEJÍ PREVENCE, DOPADY A VÝŽIVA PŘI OBEZITĚ       29. 09. 2020 od 15:00

Kolegyně, jejímž koníčkem je problematika zdravé výživy bude hovořit o tématu obezity a možnostech jejího řešení.

DEZINFEKCE A STERILIZACE, aneb jak to děláme s nástroji      24. 11. 2020 od 15:00

Prezentace plná obrázků popisujících postupy v péči o nástrojové vybavení Nemocnice Žatec, o.p.s. Přednáška je připravena ve spolupráci s Oddělením operačních sálů.       

Změna programu či obsahu přednášky je možná.                                Vstup na besedy je volný.

Besedy probíhají v zasedací místnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. Husova 2796 v budově C3 ředitelství v 1. patře. Pro handicapované spoluobčany je od 14:30 umožněn bezbariérový přístup přes budovu polikliniky (výtahem do 1. patra – přes chodbu praktických lékařů do budovy C3).                                                                                                    

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

R. Srbová – hlavní sestra – 414 110 202; srbovar@seznam.cz; Mgr. J. Olšanová – manažer kvality – 414 110 685; olsanova@nemzatec.cz

Zájemcům z řad odborné veřejnosti bude vydáno potvrzení o účasti – Akce není akreditována.

Těší se na Vás tým celé nemocnice,

zejména pak kolegové, kteří tyto besedy právě pro vás připravili.

 

OMEZENÍ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI

Na základě nemožnosti splnit podmínky nastavené MZČR, platné od 4.7.2020, ZÁKAZ NÁVŠTĚV - STÁLE TRVÁ.

Ve zvláštních případech rozhoduje o návštěvě primář oddělení, kdy je třeba dodržet podmínky stanovené MZČR.

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

Poděkování

Velký dík patří zaměstnancům nemocnice za skvělou a profesionálně odvedenou práci, jejich zodpovědný přístup a mimořádné nasazení. Velice si toho Vážím a děkuji.

Dále děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na zajištění triáže v nemocnici v době vyhlášeného nouzového stavu.

30 dobrovolníků laiků i profesionálů obětovalo svůj volný čas a i v ne vždy příznivém počasí pomáhalo se zajištěním těchto stanovišť. Obětavost, profesionalita, flexibilita a obdivuhodná solidarita, to vše nám dobrovolníci a spolupráce s nimi ukázala.

Dne 12. 5. 2020 proběhlo v zasedací místnosti nemocnice oficiální poděkování těmto dobrovolníkům a byl jim předán malý dárek.

Jsem poctěna možností takové spolupráce a věřím, že tato zkušenost byla přínosem pro celou naši organizaci.

Nechci však také zapomenout na další občany, které nikdo neviděl, a přesto jsou důležitým článkem ve zvládání nouzového stavu. Ti, kteří pomáhali šít ústenky, vyrábět štíty, vařit a péct nebo jen koupili drobnost nebo nějakou mlsku pro hlídku na již zmíněných stanovištích.

Všichni tito lidé mají náš veliký dík, uznání a úctu.                        

 

Srbová Růžena

hlavní sestra

koordinátor dobrovolnické činnosti

při epidemii

 

Triáž neboli třídění pacientů

Změna v kontrolách (triáži) na poliklinice a v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.

Dne 30.4.2020 budou probíhat úpravy prostor polikliniky a areálu nemocnice, návrat do standardního režimu.

Na poliklinice budou opět zpřístupněny všechny vchody, bude opět zprovozněn bankomat. Kontroly (triáž), které byly zahájeny v době nouzového stavu a probíhaly při vjezdu do areálu nemocnice a ve vestibulu polikliniky, budou v provozech Nemocnice Žatec, o.p.s. přesunuty do úrovní ambulancí.

V provozech Nemocnice Žatec, o.p.s. bude pacientům změřena TT. Od 12.6.2020 nebí třeba vyplňovat epidemiologický dotazník.

Dětská i dospělá LSPP jsou v provozu ve standardním režimu:

Všední dny 17:00-20:00; víkendy a svátky: 9:00-18:00.

Vstup opět zadním vchodem za lékárnou.

 

Pacienty prosíme o spolupráci, trpělivost a dodržování pravidel doporučovaných vládou ČR:

  • zakrytí úst a nosu při pohybu v areálu nemocnice a polikliniky,
  • dodržování hygienických opatření,
  • dodržování rozestupů, je-li to možné.

 

Obnovena činnost chirurgické ambulance na poliklinice

od 15.4.2020 byla obnovena činnost chirurgické ambulance na poliklinice a také Mammologické poradny, která probíhá každý čtvrtek.

RTG pracoviště je i nadále omezeno pouze na prostory RDG oddělení v budově společné s chirurgickým lůžkovým oddělením. 

LDN - Skype hovory

Příbuzní pacientů hospitalizovaných na oddělení následné péče mají nově možnost se spojit s rodinným příslušníkem přes program Skype.
Uživatelské jméno: LDN Žatec Skype

Před zahájením hovoru nejdříve telefonicky kontaktujte oddělení na tel.cisle 414 110 404 nebo 414 110 405, kde si se sestrou domluvíte podrobnosti.

Ochrana osobních údajů v čase koronavirové pandemie


Tisková zpráva - Taktické cvičení 27.5.2019

Dnes 27. května 2019 v dopoledních hodinách probíhá v Žatci taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Cvičení je zaměřené na řešení mimořádné události s hromadným postižením zdraví.

Vzhledem ke zvýšenému pohybu vozidel složek IZS žádáme obyvatele města Žatec o dbání zvýšené opatrnosti při průjezdu a pohybu městem, i v okolí nemocnice.

 

Průběh taktického cvičení bude i s fotodokumentací umístěn v aktivitách nemocnice http://www.nemzatec.cz/cz/aktivity.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Spolupráce s Thomayerovou nemocnicí v Praze

Nemocnice Žatec uzavřela 26.3.2019 rámcovou smlouvu o spolupráci.s Thomayerovou nemocnicí v Praze. Tímto krokem získá užší vazbu na specializovaná pracoviště špičkového zdravotnického zařízení. Pro pacienty spádové oblasti to znamená lepší dostupnost péče při komplikovaných diagnózách a pro lékaře nemocnice dostupnější vzdělávání a možnost odborných konzultací s kolegy v Praze.

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Nová operace chirurgického programu

V Nemocnici Žatec, o.p.s. byla 4.3. 2019 provedena ortopedická operace, která rozšiřuje chirurgický program a spektrum výkonů pro pacienty spádové oblasti. Zatím jen výběrově pro některé zdravotní pojišťovny.

Totální neboli úplná endoprotéza kolenního kloubu je dnes již běžná ortopedická operace. U pacientů s těžkým poškozením kolenního kloubu, třetího a vyššího stupně, tzv. artróza.

Standartní hospitalizace je 1 týden a je vhodná následná rehabilitační lůžková péče, cca další 2 týdny.

Vlastní operace trvá běžně 1 hodinu, a spočívá v náhradě kovovými implantáty na stehenní a bércové kosti, mezi které se vkládá tvrzená umělá hmota tzv. vložka, která umožňuje kluznost umělého kloubu.

Pacienti po operaci musí chodit o berlích, jelikož mají klidové i noční bolesti, užívají tišící léky – analgetika.

Doba rekonvalescence je cca 2-3 měsíce. S možností plné zátěže kolene již po 6-ti týdnech.

zdroj: https://www.google.com/search?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+kolenn%C3%ADho+kloubu&rlz=1C1QJDB_enCZ717CZ717&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ-M6_2vzgAhWWA2MBHW2GAbQQ_AUIDigB&biw=1440&bih=789#imgrc=7X_-R4XaHVaKtM:

Otevření DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Vážení spoluobčané,

jsme velice potěšeni, že můžeme veřejnost informovat o otevření našeho lůžkového dětského oddělení.

Tým lékařů a sester je připraven od 1.3.2019 na příjem malých i větších pacientů.

Děkujeme všem, kteří věřili v znovuotevření.

 

 

Poděkování

Děkujeme firmě FVE Tuchořice s.r.o. a jejímu jednateli Ing. Aleši Jelínkovi za finanční dar díky němuž jsme zakoupili pro Interní oddělení EKG přístroj BTL CardioPoint ECGC600.

Přístroj snímá s větší přesností, výhodou je jeho propojení s PC, digitalizovaná křivka nebo automatické vyhodnocení EKG křivky.
Velice si Vážíme této podpory.

Dětské oddělení

Vážení rodiče, pacienti, občané,

ambulance dětského oddělení je otevřena v době od pondělí do pátku od 07:00 do 15:00. Lékaři zde provádějí akutní ošetření dětských pacientů, odběry a konzultace.

Nefrologická ambulance je otevřena ve středu a ve čtvrtek od 07:00 do 14:00.

Děkujeme za pochopení

personál dětského oddělení

VOLNÁ MÍSTA

  • Všechna aktuálně volná místa v naší nemocnici najdete ZDE

WC pro veřejnost v budově ,,B“ polikliniky Žatec

S účinností od 23.3.2018 budou ve všech patrech polikliniky Žatec budovy ,,B“ uzamčeny WC pro pacienty . Klíče budou k dispozici v sesternách příslušných ordinací.

 Za Nemocnici Žatec o.p.s.- provozní polikliniky Soňa Filipi 

Nadace Křižovatka - poděkování

Nemocnice Žatec, o.p.s. děkuje Nadaci Křižovatka za předání 7 monitorů dechu na novorozenecké oddělení, kde budou tyto přístroje hlídat nově narozené děti ohrožené Syndromem náhlého úmrtí.

Projekt Modernizace v rámci plánu RE:START

Nemocnice Žatec, o.p.s. vypracovala a ve spolupráci s Městem Žatec podala, Podnět pro aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje na dostavbu a modernizaci areálu nemocnice v Žatci. Realizace projektu v odhadované výši 300 miliónů korun by byla hrazena v rámci projektu RE:START a jejím cílem je zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti nemocnice ve všech oborech.

Vyjádření pana ředitele