Nemocnice ŽatecNemocnice Žatec

 

Aktuality

Město ŽatecÚstecký kraj

 

 

 


Poděkování Městu Žatec

Nemocnice touto cestou velice děkuje městu Žatec, za finanční příspěvek 10.000,- Kč.

Z příspěvku byly zakoupeny dva televizory pro klienty "Sociálních lůžek".

Televizory jsou umístěny přímo na pokojích klientů a již jsou plně využívány.

Výstava fotografií v Očkovacím centru

Výstavu fotografií s názvem Naše nemocnice v boji s Covidem-19 můžete shlédnout v Očkovacím centru Nemocnice Žatec, o.p.s., ul.Bratří Čapků 2779 (u náměstí Poperinge)

V den zahájení výstavy, 27.5.2021 v 16:00 hod, může být prvních 150 žadatelů o očkování proti Covid očkováno hned na místě, další žadatelé budou ten den zaregistrováni a dostanou termín na očkování.

Očkování - registrace

Poděkování studentům Gymnázia Žatec

            Děkujeme studentům žateckého gymnázia, kteří pod vedením Mgr. Kuffové sepsali osobní vzkazy pro seniory na oddělení následné péče a sociálních lůžek. Senioři byli jejich aktivitou velmi mile překvapeni. Příběhy studentů je pobavily a motivovaly ke vzpomínkám na jejich vlastní zážitky z mládí. Velice si tohoto kroku vážíme a těšíme se na další spolupráci.

            Milí studenti, dovolte, abychom Vám za oddělení Následné péče a Sociálních lůžek popřáli úspěšné dokončení studia a krásné prožití letních prázdnin.

 

                                                                                  Oddělení Následné péče a Sociálních lůžek
                                                                                                                      Nemocnice Žatec, o.p.s.

Nabídka zaměstnání

Ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
- náměstek ředitele pro zdravotní péči

Očkovací centrum - informace

OČKOVÁNÍ - změna umístění OČKOVACÍHO CENTRA !!!

Očkovací centrum je přemístěno do  ULICE BRATŘÍ ČAPKŮ 2779 (za restaurací Tulipán, FunPark Pohádka).
ZDE probíhá POUZE OČKOVÁNÍ.

 

Aktuální informace k objednání, registraci a rezervaci očkování najdete v níže přiložených dokumentech.

Vyšetření protilátek IgG na Covid-19 z krve

Stanovení protilátek třídy IgG proti SARS – CoV-2 je vhodné provést při podezření na prodělání nákazy covid-19 s minimálními nebo žádnými příznaky, lze jej použít ke zhodnocení stavu imunity po prodělané infekci, případně k detekci protilátek po vakcinaci proti infekci covid-19.

Toto vyšetření není určeno k průkazu nebo vyloučení akutní infekce. K tvorbě IgG protilátek dochází 2. – 3. týden po nástupu příznaků infekce, nejsou proto přítomny během inkubační doby a v počátečním stadiu infekce. Výsledkový list neslouží jako doklad o bezinfekčnosti.

Pacienti s akutními příznaky infekce covid-19 nebudou na toto vyšetření odebráni!

Odběr žilní krve na vyšetření je prováděn v odběrové místnosti laboratoře na poliklinice v Žatci (4. poschodí) každý všední den od 6,30 do 10 hod. bez objednání. Nemusí být na lačno. Výsledek je do 2 pracovních dní od odběru, cena včetně odběru a DPH je 570 Kč. Způsob sdělení a doručení výsledku bude domluven při odběru.

 

Krizová linka pro seniory

Dne 25.1.2021 došlo ke změně tel. čísla krizové linky pro seniory v Ústeckém kraji. Nově se jedná  o bezplatnou linku 800 876 011, která bude v provozu každý pracovní den v čase 9:00 – 15:00.

Nově též bude zajišťována pomoc občanům kraje, včetně samotné registrace v registračním systému pro očkování.

Podrobné informace najdete na drese https://www.kr-ustecky.cz/

Antigenní odběrové centrum

Antigenní OC - testování pro veřejnost, dle nařízení vlády ČR.

zájemci z řad veřejnosti o testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (COVID-19), se mohou objednat:

1) online: přes objednávkový formulář - https://nemzatec.eu/covid

2) telefonicky: +420 607 056 741 (prosíme o trpělivost, pracovník vyřizuje vždy jen jednoho volajícího)

     volat můžete od pondělí do pátku od 8:00 - 14:00 hodinmimo svátky

Odběry provádíme ve dnech:

Provozní doba je Po a Út od 10:15 do 13:30 hodin,  Čt od 13:30 do 15:15 hodin,  od 10:30 do 13:30 hodin  (mimo svátky).

NA TEST JE TŘEBA SE OBJEDNAT

BEZ OBJEDNÁNÍ NEBUDE TEST PROVEDEN!

objednací doba - dle volné kapacity (aktualizováno 16.3.2021)

Antigenní odběrové místo je v samostatně stojícím domku vedle kuchyně. Po vstupu do nemocnice přes hlavní bránu vás k domku navedou informační cedule.

Zájemce na místě předloží zdravotní průkaz pojištěnce, občanský průkaz, případně jiné ID.

Co a jak se odebírá

Odběry: Vyšetření Ag SARS CoV-2 (COVID-19) je provedeno z výtěru zadní části nosohrtanu, tenkou štětičkou, zavedenou, při mírném záklonu hlavy, přes nos, do zadní části nosní dutiny.

Odběr trvá přibližně 10 vteřin. Je nepříjemný, může způsobit chvilkovou bolest, případně drobné krvácení z nosu.

Samotný odběr provádí zdravotnický pracovník.

Výsledky

Výsledek vyšetření bude znám v rozmezí 20-30 minut od samotného stěru.

Testovaný obdrží "Potvrzení o provedení a výsledku testu".

V případě pozitivity bude na místě proveden PCR test stěrem, výsledek bude znám nejdříve za 36 hodin. Testovaný musí dodržet karanténu a pokyny KHS.

Personál děkuje za ohleduplnost a respektování jeho pokynů. Nezbytné je dodržování preventivních opatření, jako je zakrytí nosu a úst, bezpečný rozestup ve frontě a správná hygiena!     

Odběrové centrum PCR COVID 19

1. Odběry provádíme u:

 • u pacientů, které indikoval:
 • praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, pneumolog, infektolog, nebo lékař lůžkového zdravotnického zařízení (dále jen lékař)
 • hygienik;
 • a dále u samoplátců (bez indikace lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví, dále jen hygienik),

2. Dispoziční umístění

 • Odběrové místo na Covid-19 je v areálu nemocnice v samostatně stojícím domku vedle kuchyně. Po vstupu do nemocnice přes hlavní bránu vás k domku navedou informační cedule.
 • Provozní doba je Po, Út, Pá od 8:00 do 10:00 hodin (mimo svátky).
 • K odběrovému místu lze přijet vozem nebo přijít pěšky.

3. Možnosti objednání

 • Objednávání na tel. č.: +420 607 056 741 nebo přes objednávkový formulář - https://nemzatec.eu/covid.
 • volat můžete od pondělí do pátku od 8:00 - 14:00 hodin, mimo svátky.
 • Pacienti bez objednání nebudou odebráni.
 • objednací doba - dle volné kapacity (aktualizováno 16.3.2021)

4. Cena odběru

 • Odběr, který indikoval lékař nebo hygienik, je hrazen ze zdravotního pojištění.
 • Samoplátci si odběr hradí sami, dle aktuálního ceníku Nemocnice Žatec, o.p.s.
  • Před odběrem se samoplátce dostaví do pokladny nemocnice.
  • Úhradu možno provést přímou úhradou nebo bezkontaktně, platební kartou.
  • Samoplátce obdrží 2x doklad o platbě:
   • 1x zůstává pacientovi
   • 1x pacient předá v OC

5. Co a jak se odebírá

 • Odběry: Vyšetření PCR SARS CoV-2 (COVID-19) je provedeno z výtěru zadní části nosohrtanu, tenkou štětičkou, zavedenou, při mírném záklonu hlavy, přes nos, do zadní části nosní dutiny.
 • Odběr trvá přibližně 10 vteřin. Je nepříjemný, může způsobit chvilkovou bolest, případně drobné krvácení z nosu.
 • Samotný odběr provádí zaměstnanec nemocnice - sestra.

6. V Odběrovém centru

 • Pacient na místě předloží zdravotní průkaz pojištěnce, občanský průkaz, případně jiné ID.
 • Zdravotní personál po jeho předložení ověří elektronickou žádanku, kterou vystavil lékař nebo hygienik.
 • U samoplátce vystaví žádanku pracovník OC.

7. Výsledky

 • Výsledek vyšetření bude nejdříve za 36-48 hodin od vyšetření, ale čekací doba může být i delší.
 • Výsledek vyšetření bude laboratoří zaslán pacientovi na uvedený mobilní telefon, nebo e-mail.
 • Výsledky testů, které indikoval hygienik nebo soukromý lékař, nám nejsou známy.
 • Samoplátce obdrží vizitku s kontaktem, kde si může vyžádat "Potvrzení o výsledku testu" - potvrzení je následně zasíláno na e-mail, v česko-anglické verzi.

Personál děkuje za ohleduplnost a respektování jeho pokynů. Nezbytné je dodržování preventivních opatření, jako je zakrytí nosu a úst, bezpečný rozestup ve frontě a správná hygiena!                                              

Poděkování

Kolektiv nemocničního personálu v čele s Hlavní sestrou Růženou Srbovou velice děkuji dětskému klubu 5. Základní Školy v Žatci za  milé překvapení.

Zakrytí úst a nosu

Zakrytí úst a nosu je od 24.7.2020 opět povinné i v prostoru polikliniky. Mimořádné opatření č. 1/2020 vydala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

Beseda pro veřejnost

Z DŮVODU VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE v ČR JSOU BESEDY OPĚT ZRUŠENY.

VŠEM NAŠIM PŘÍZNIVCŮM SE TÍMTO OMLOUVÁM.

Přeji pěkný podzim a pevné zdraví                                 Mgr. Jana Olšanová

OMEZENÍ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI

Na základě nemožnosti splnit podmínky nastavené MZČR, platné od 4.7.2020, ZÁKAZ NÁVŠTĚV - STÁLE TRVÁ.

Ve zvláštních případech rozhoduje o návštěvě primář oddělení, kdy je třeba dodržet podmínky stanovené MZČR.

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

Poděkování

Velký dík patří zaměstnancům nemocnice za skvělou a profesionálně odvedenou práci, jejich zodpovědný přístup a mimořádné nasazení. Velice si toho Vážím a děkuji.

Dále děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na zajištění triáže v nemocnici v době vyhlášeného nouzového stavu.

30 dobrovolníků laiků i profesionálů obětovalo svůj volný čas a i v ne vždy příznivém počasí pomáhalo se zajištěním těchto stanovišť. Obětavost, profesionalita, flexibilita a obdivuhodná solidarita, to vše nám dobrovolníci a spolupráce s nimi ukázala.

Dne 12. 5. 2020 proběhlo v zasedací místnosti nemocnice oficiální poděkování těmto dobrovolníkům a byl jim předán malý dárek.

Jsem poctěna možností takové spolupráce a věřím, že tato zkušenost byla přínosem pro celou naši organizaci.

Nechci však také zapomenout na další občany, které nikdo neviděl, a přesto jsou důležitým článkem ve zvládání nouzového stavu. Ti, kteří pomáhali šít ústenky, vyrábět štíty, vařit a péct nebo jen koupili drobnost nebo nějakou mlsku pro hlídku na již zmíněných stanovištích.

Všichni tito lidé mají náš veliký dík, uznání a úctu.                        

 

Srbová Růžena

hlavní sestra

koordinátor dobrovolnické činnosti

při epidemii

 

Triáž neboli třídění pacientů

Změna v kontrolách (triáži) na poliklinice a v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.

Dne 30.4.2020 budou probíhat úpravy prostor polikliniky a areálu nemocnice, návrat do standardního režimu.

Na poliklinice budou opět zpřístupněny všechny vchody, bude opět zprovozněn bankomat. Kontroly (triáž), které byly zahájeny v době nouzového stavu a probíhaly při vjezdu do areálu nemocnice a ve vestibulu polikliniky, budou v provozech Nemocnice Žatec, o.p.s. přesunuty do úrovní ambulancí.

V provozech Nemocnice Žatec, o.p.s. bude pacientům změřena TT. Od 12.6.2020 nebí třeba vyplňovat epidemiologický dotazník.

Dětská i dospělá LSPP jsou v provozu ve standardním režimu:

Všední dny 17:00-20:00; víkendy a svátky: 9:00-18:00.

Vstup opět zadním vchodem za lékárnou.

 

Pacienty prosíme o spolupráci, trpělivost a dodržování pravidel doporučovaných vládou ČR:

 • zakrytí úst a nosu při pohybu v areálu nemocnice a polikliniky,
 • dodržování hygienických opatření,
 • dodržování rozestupů, je-li to možné.

 

Obnovena činnost chirurgické ambulance na poliklinice

od 15.4.2020 byla obnovena činnost chirurgické ambulance na poliklinice a také Mammologické poradny, která probíhá každý čtvrtek.

RTG pracoviště je i nadále omezeno pouze na prostory RDG oddělení v budově společné s chirurgickým lůžkovým oddělením. 

LDN - Skype hovory

Příbuzní pacientů hospitalizovaných na oddělení následné péče mají nově možnost se spojit s rodinným příslušníkem přes program Skype.
Uživatelské jméno: LDN Žatec Skype

Před zahájením hovoru nejdříve telefonicky kontaktujte oddělení na tel.cisle 414 110 404 nebo 414 110 405, kde si se sestrou domluvíte podrobnosti.

Ochrana osobních údajů v čase koronavirové pandemie


Tisková zpráva - Taktické cvičení 27.5.2019

Dnes 27. května 2019 v dopoledních hodinách probíhá v Žatci taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Cvičení je zaměřené na řešení mimořádné události s hromadným postižením zdraví.

Vzhledem ke zvýšenému pohybu vozidel složek IZS žádáme obyvatele města Žatec o dbání zvýšené opatrnosti při průjezdu a pohybu městem, i v okolí nemocnice.

 

Průběh taktického cvičení bude i s fotodokumentací umístěn v aktivitách nemocnice http://www.nemzatec.cz/cz/aktivity.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Spolupráce s Thomayerovou nemocnicí v Praze

Nemocnice Žatec uzavřela 26.3.2019 rámcovou smlouvu o spolupráci.s Thomayerovou nemocnicí v Praze. Tímto krokem získá užší vazbu na specializovaná pracoviště špičkového zdravotnického zařízení. Pro pacienty spádové oblasti to znamená lepší dostupnost péče při komplikovaných diagnózách a pro lékaře nemocnice dostupnější vzdělávání a možnost odborných konzultací s kolegy v Praze.

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Nová operace chirurgického programu

V Nemocnici Žatec, o.p.s. byla 4.3. 2019 provedena ortopedická operace, která rozšiřuje chirurgický program a spektrum výkonů pro pacienty spádové oblasti. Zatím jen výběrově pro některé zdravotní pojišťovny.

Totální neboli úplná endoprotéza kolenního kloubu je dnes již běžná ortopedická operace. U pacientů s těžkým poškozením kolenního kloubu, třetího a vyššího stupně, tzv. artróza.

Standartní hospitalizace je 1 týden a je vhodná následná rehabilitační lůžková péče, cca další 2 týdny.

Vlastní operace trvá běžně 1 hodinu, a spočívá v náhradě kovovými implantáty na stehenní a bércové kosti, mezi které se vkládá tvrzená umělá hmota tzv. vložka, která umožňuje kluznost umělého kloubu.

Pacienti po operaci musí chodit o berlích, jelikož mají klidové i noční bolesti, užívají tišící léky – analgetika.

Doba rekonvalescence je cca 2-3 měsíce. S možností plné zátěže kolene již po 6-ti týdnech.

zdroj: https://www.google.com/search?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+kolenn%C3%ADho+kloubu&rlz=1C1QJDB_enCZ717CZ717&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ-M6_2vzgAhWWA2MBHW2GAbQQ_AUIDigB&biw=1440&bih=789#imgrc=7X_-R4XaHVaKtM:

Otevření DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Vážení spoluobčané,

jsme velice potěšeni, že můžeme veřejnost informovat o otevření našeho lůžkového dětského oddělení.

Tým lékařů a sester je připraven od 1.3.2019 na příjem malých i větších pacientů.

Děkujeme všem, kteří věřili v znovuotevření.

 

 

Poděkování

Děkujeme firmě FVE Tuchořice s.r.o. a jejímu jednateli Ing. Aleši Jelínkovi za finanční dar díky němuž jsme zakoupili pro Interní oddělení EKG přístroj BTL CardioPoint ECGC600.

Přístroj snímá s větší přesností, výhodou je jeho propojení s PC, digitalizovaná křivka nebo automatické vyhodnocení EKG křivky.
Velice si Vážíme této podpory.

Dětské oddělení

Vážení rodiče, pacienti, občané,

ambulance dětského oddělení je otevřena v době od pondělí do pátku od 07:00 do 15:00. Lékaři zde provádějí akutní ošetření dětských pacientů, odběry a konzultace.

Nefrologická ambulance je otevřena ve středu a ve čtvrtek od 07:00 do 14:00.

Děkujeme za pochopení

personál dětského oddělení

VOLNÁ MÍSTA

 • Všechna aktuálně volná místa v naší nemocnici najdete ZDE

WC pro veřejnost v budově ,,B“ polikliniky Žatec

S účinností od 23.3.2018 budou ve všech patrech polikliniky Žatec budovy ,,B“ uzamčeny WC pro pacienty . Klíče budou k dispozici v sesternách příslušných ordinací.

 Za Nemocnici Žatec o.p.s.- provozní polikliniky Soňa Filipi 

Nadace Křižovatka - poděkování

Nemocnice Žatec, o.p.s. děkuje Nadaci Křižovatka za předání 7 monitorů dechu na novorozenecké oddělení, kde budou tyto přístroje hlídat nově narozené děti ohrožené Syndromem náhlého úmrtí.

Projekt Modernizace v rámci plánu RE:START

Nemocnice Žatec, o.p.s. vypracovala a ve spolupráci s Městem Žatec podala, Podnět pro aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje na dostavbu a modernizaci areálu nemocnice v Žatci. Realizace projektu v odhadované výši 300 miliónů korun by byla hrazena v rámci projektu RE:START a jejím cílem je zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti nemocnice ve všech oborech.

Vyjádření pana ředitele