Nemocnice ŽatecNemocnice Žatec

 

Aktuality

Město ŽatecÚstecký kraj

 

 

 


Odběrové centrum COVID 19 – opět otevřeno od 20.10.2020

1. Odběry provádíme u:

 • u pacientů, které indikoval:
 • praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, pneumolog, infektolog, nebo lékař lůžkového zdravotnického zařízení (dále jen lékař)
 • hygienik;
 • a dále u samoplátců (bez indikace lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví, dále jen hygienik),

2. Dispoziční umístění

 • OC se nachází ve Studentské ulici, v aleji na okraji parku pod nemocnicí u staré vrátnice.
 • Provozní doba je ve všední dny od 8:00 do 12:00 hodin (mimo svátky).
 • K odběrovému místu lze přijet vozem nebo přijít pěšky.

3. Možnosti objednání

 • Objednávání na tel. č.: +420 607 056 741 nebo přes objednávkový formulář - https://nemzatec.eu/covid.
 • volat můžete od pondělí do pátku od 9:00 - 15:00 hodin, mimo svátky.
 • Pacienti bez objednání nebudou odebráni.
 • objednací doba 2-3 pracovní dny (aktualizováno 11.11.2020)

4. Cena odběru

 • Odběr, který indikoval lékař nebo hygienik, je hrazen ze zdravotního pojištění.
 • Samoplátci si odběr hradí sami, dle aktuálního ceníku Nemocnice Žatec, o.p.s.
  • Před odběrem se samoplátce dostaví do pokladny nemocnice.
  • Úhradu možno provést přímou úhradou nebo bezkontaktně, platební kartou.
  • Samoplátce obdrží 2x doklad o platbě:
   • 1x zůstává pacientovi
   • 1x pacient předá v OC

5. Co a jak se odebírá

 • Odběry: Vyšetření PCR SARS CoV-2 (COVID-19) je provedeno z výtěru zadní části nosohrtanu, tenkou štětičkou, zavedenou, při mírném záklonu hlavy, přes nos, do zadní části nosní dutiny.
 • Odběr trvá přibližně 10 vteřin. Je nepříjemný, může způsobit chvilkovou bolest, případně drobné krvácení z nosu.
 • Samotný odběr provádí zaměstnanec nemocnice.

6. V Odběrovém centru

 • Pacient na místě předloží zdravotní průkaz pojištěnce a občanský průkaz.
 • Zdravotní personál po jeho předložení ověří elektronickou žádanku, kterou vystavil lékař nebo hygienik.
 • U samoplátce vystaví žádanku pracovník OC, nebo ji vystavil jiný poskytovatel zdravotních služeb.

7. Výsledky

 • Výsledek vyšetření bude nejdříve za 24-48 hodin od vyšetření, ale čekací doba může být i delší.
 • Výsledek vyšetření bude laboratoří zaslán pacientovi na uvedený mobilní telefon. Potřebuje-li samoplátce tištěný výsledek, domluví se s pracovníkem OC a po telefonickém ověření, že výsledek je již k dispozici bude výsledek připraven v OC.

Personál děkuje za ohleduplnost a respektování jeho pokynů. Nezbytné je dodržování preventivních opatření, jako je zakrytí nosu a úst, bezpečný rozestup ve frontě a správná hygiena!                                              

 

Zakrytí úst a nosu

Zakrytí úst a nosu je od 24.7.2020 opět povinné i v prostoru polikliniky. Mimořádné opatření č. 1/2020 vydala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

Beseda pro veřejnost

Z DŮVODU VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE v ČR JSOU BESEDY OPĚT ZRUŠENY.

VŠEM NAŠIM PŘÍZNIVCŮM SE TÍMTO OMLOUVÁM.

Přeji pěkný podzim a pevné zdraví                                 Mgr. Jana Olšanová

OMEZENÍ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI

Na základě nemožnosti splnit podmínky nastavené MZČR, platné od 4.7.2020, ZÁKAZ NÁVŠTĚV - STÁLE TRVÁ.

Ve zvláštních případech rozhoduje o návštěvě primář oddělení, kdy je třeba dodržet podmínky stanovené MZČR.

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

Poděkování

Velký dík patří zaměstnancům nemocnice za skvělou a profesionálně odvedenou práci, jejich zodpovědný přístup a mimořádné nasazení. Velice si toho Vážím a děkuji.

Dále děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na zajištění triáže v nemocnici v době vyhlášeného nouzového stavu.

30 dobrovolníků laiků i profesionálů obětovalo svůj volný čas a i v ne vždy příznivém počasí pomáhalo se zajištěním těchto stanovišť. Obětavost, profesionalita, flexibilita a obdivuhodná solidarita, to vše nám dobrovolníci a spolupráce s nimi ukázala.

Dne 12. 5. 2020 proběhlo v zasedací místnosti nemocnice oficiální poděkování těmto dobrovolníkům a byl jim předán malý dárek.

Jsem poctěna možností takové spolupráce a věřím, že tato zkušenost byla přínosem pro celou naši organizaci.

Nechci však také zapomenout na další občany, které nikdo neviděl, a přesto jsou důležitým článkem ve zvládání nouzového stavu. Ti, kteří pomáhali šít ústenky, vyrábět štíty, vařit a péct nebo jen koupili drobnost nebo nějakou mlsku pro hlídku na již zmíněných stanovištích.

Všichni tito lidé mají náš veliký dík, uznání a úctu.                        

 

Srbová Růžena

hlavní sestra

koordinátor dobrovolnické činnosti

při epidemii

 

Triáž neboli třídění pacientů

Změna v kontrolách (triáži) na poliklinice a v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.

Dne 30.4.2020 budou probíhat úpravy prostor polikliniky a areálu nemocnice, návrat do standardního režimu.

Na poliklinice budou opět zpřístupněny všechny vchody, bude opět zprovozněn bankomat. Kontroly (triáž), které byly zahájeny v době nouzového stavu a probíhaly při vjezdu do areálu nemocnice a ve vestibulu polikliniky, budou v provozech Nemocnice Žatec, o.p.s. přesunuty do úrovní ambulancí.

V provozech Nemocnice Žatec, o.p.s. bude pacientům změřena TT. Od 12.6.2020 nebí třeba vyplňovat epidemiologický dotazník.

Dětská i dospělá LSPP jsou v provozu ve standardním režimu:

Všední dny 17:00-20:00; víkendy a svátky: 9:00-18:00.

Vstup opět zadním vchodem za lékárnou.

 

Pacienty prosíme o spolupráci, trpělivost a dodržování pravidel doporučovaných vládou ČR:

 • zakrytí úst a nosu při pohybu v areálu nemocnice a polikliniky,
 • dodržování hygienických opatření,
 • dodržování rozestupů, je-li to možné.

 

Obnovena činnost chirurgické ambulance na poliklinice

od 15.4.2020 byla obnovena činnost chirurgické ambulance na poliklinice a také Mammologické poradny, která probíhá každý čtvrtek.

RTG pracoviště je i nadále omezeno pouze na prostory RDG oddělení v budově společné s chirurgickým lůžkovým oddělením. 

LDN - Skype hovory

Příbuzní pacientů hospitalizovaných na oddělení následné péče mají nově možnost se spojit s rodinným příslušníkem přes program Skype.
Uživatelské jméno: LDN Žatec Skype

Před zahájením hovoru nejdříve telefonicky kontaktujte oddělení na tel.cisle 414 110 404 nebo 414 110 405, kde si se sestrou domluvíte podrobnosti.

Ochrana osobních údajů v čase koronavirové pandemie


Tisková zpráva - Taktické cvičení 27.5.2019

Dnes 27. května 2019 v dopoledních hodinách probíhá v Žatci taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Cvičení je zaměřené na řešení mimořádné události s hromadným postižením zdraví.

Vzhledem ke zvýšenému pohybu vozidel složek IZS žádáme obyvatele města Žatec o dbání zvýšené opatrnosti při průjezdu a pohybu městem, i v okolí nemocnice.

 

Průběh taktického cvičení bude i s fotodokumentací umístěn v aktivitách nemocnice http://www.nemzatec.cz/cz/aktivity.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Spolupráce s Thomayerovou nemocnicí v Praze

Nemocnice Žatec uzavřela 26.3.2019 rámcovou smlouvu o spolupráci.s Thomayerovou nemocnicí v Praze. Tímto krokem získá užší vazbu na specializovaná pracoviště špičkového zdravotnického zařízení. Pro pacienty spádové oblasti to znamená lepší dostupnost péče při komplikovaných diagnózách a pro lékaře nemocnice dostupnější vzdělávání a možnost odborných konzultací s kolegy v Praze.

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Nová operace chirurgického programu

V Nemocnici Žatec, o.p.s. byla 4.3. 2019 provedena ortopedická operace, která rozšiřuje chirurgický program a spektrum výkonů pro pacienty spádové oblasti. Zatím jen výběrově pro některé zdravotní pojišťovny.

Totální neboli úplná endoprotéza kolenního kloubu je dnes již běžná ortopedická operace. U pacientů s těžkým poškozením kolenního kloubu, třetího a vyššího stupně, tzv. artróza.

Standartní hospitalizace je 1 týden a je vhodná následná rehabilitační lůžková péče, cca další 2 týdny.

Vlastní operace trvá běžně 1 hodinu, a spočívá v náhradě kovovými implantáty na stehenní a bércové kosti, mezi které se vkládá tvrzená umělá hmota tzv. vložka, která umožňuje kluznost umělého kloubu.

Pacienti po operaci musí chodit o berlích, jelikož mají klidové i noční bolesti, užívají tišící léky – analgetika.

Doba rekonvalescence je cca 2-3 měsíce. S možností plné zátěže kolene již po 6-ti týdnech.

zdroj: https://www.google.com/search?q=v%C3%BDm%C4%9Bna+kolenn%C3%ADho+kloubu&rlz=1C1QJDB_enCZ717CZ717&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ-M6_2vzgAhWWA2MBHW2GAbQQ_AUIDigB&biw=1440&bih=789#imgrc=7X_-R4XaHVaKtM:

Otevření DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Vážení spoluobčané,

jsme velice potěšeni, že můžeme veřejnost informovat o otevření našeho lůžkového dětského oddělení.

Tým lékařů a sester je připraven od 1.3.2019 na příjem malých i větších pacientů.

Děkujeme všem, kteří věřili v znovuotevření.

 

 

Poděkování

Děkujeme firmě FVE Tuchořice s.r.o. a jejímu jednateli Ing. Aleši Jelínkovi za finanční dar díky němuž jsme zakoupili pro Interní oddělení EKG přístroj BTL CardioPoint ECGC600.

Přístroj snímá s větší přesností, výhodou je jeho propojení s PC, digitalizovaná křivka nebo automatické vyhodnocení EKG křivky.
Velice si Vážíme této podpory.

Dětské oddělení

Vážení rodiče, pacienti, občané,

ambulance dětského oddělení je otevřena v době od pondělí do pátku od 07:00 do 15:00. Lékaři zde provádějí akutní ošetření dětských pacientů, odběry a konzultace.

Nefrologická ambulance je otevřena ve středu a ve čtvrtek od 07:00 do 14:00.

Děkujeme za pochopení

personál dětského oddělení

VOLNÁ MÍSTA

 • Všechna aktuálně volná místa v naší nemocnici najdete ZDE

WC pro veřejnost v budově ,,B“ polikliniky Žatec

S účinností od 23.3.2018 budou ve všech patrech polikliniky Žatec budovy ,,B“ uzamčeny WC pro pacienty . Klíče budou k dispozici v sesternách příslušných ordinací.

 Za Nemocnici Žatec o.p.s.- provozní polikliniky Soňa Filipi 

Nadace Křižovatka - poděkování

Nemocnice Žatec, o.p.s. děkuje Nadaci Křižovatka za předání 7 monitorů dechu na novorozenecké oddělení, kde budou tyto přístroje hlídat nově narozené děti ohrožené Syndromem náhlého úmrtí.

Projekt Modernizace v rámci plánu RE:START

Nemocnice Žatec, o.p.s. vypracovala a ve spolupráci s Městem Žatec podala, Podnět pro aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje na dostavbu a modernizaci areálu nemocnice v Žatci. Realizace projektu v odhadované výši 300 miliónů korun by byla hrazena v rámci projektu RE:START a jejím cílem je zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti nemocnice ve všech oborech.

Vyjádření pana ředitele