Nemocnice Žatec > Informace pro pacienty > Čekací dobyNemocnice Žatec

Informace pro pacienty

Objednací doby pro plánované výkony a vyšetření.

Dle Zákona č. 372/2011 Sb. § 47 odst. (3), písmene b), který odkazuje na Věstník MZČR 16/2015, s. 9, jsme povinni zveřejňovat čekací dobu přesahující u plánovaných zdravotních výkonů 2 měsíce a u vyšetření 3 týdny.

Tato doba v našem zařízení je pravidelně, každých 6 měsíců kontrolována a doplňována.

 

oddělení

výkon/vyšetření

maximální čekací doba na výkon/vyšetření 

Radiodiagnostika

RTG

bez objednání, dle aktuální situace

ultrazvuk/SONO

nyní pouze u hospitalizovaných pacientů; předpoklad od ledna 2022: 3-4-týdny

CT

90% vytíženost akutními hospitalizovanými případy;

ambulantní pacienti nyní 1-2 měsíce; předpoklad od ledna 2022: 3-4 týdny

Endoskopická ambulance

gastroskopie

2-3 týdny

kolonoskopie

1-2 měsíce

interní ambulance

ECHO

1-2 měsíce

EKG

1 týden

dětská ambulance

nefrologické vyšetření

7 týdnů - závislá na dalším vyšetření

gynekologická ambulance

vyšetření

1 týden

gynekologické lůžkové oddělení

operační výkony velké

3 týdny

operační výkony malé

1 týden

chirurgické lůžkové oddělení

operační výkony

2 týdny

 

Aktualizace 20.6.2021 Mgr. Jana Olšanová