Nemocnice Žatec > Interní oddělení > ČinnostNemocnice Žatec

Interní oddělení

Interní odděleníInterní oddělení zajišťuje léčebně preventivní  péči o pacienty s vnitřními chorobami v rozsahu zdravotnického zařízení I. typu.

Provádíme: interní konsiliární a předoperační vyšetření na doporučení nebo žádost obvodního nebo jiného lékaře. 

Na ambulancích provádíme ergometrická, echokardiografická a EKG vyšetření.

V březnu 2010 byl přiznán statut akreditovaného pracoviště v oboru vnitřního lékařství I. typu.