Nemocnice Žatec > Statutární údajeNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Statutární údaje

Statutární údaje

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

Datum zápisu:

2. října 1997


Spisová značka:

Oddíl O vložka 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem


Název:

Nemocnice Žatec, z.ú..


Sídlo:

Žatec, Husova 2796, PSČ 43801


Identifikační číslo:

25026259


Právní forma:

Obecně prospěšná společnost


Druh obecně prospěšných služeb:

Nemocnice Žatec, z.ú. je zřízena za účelem poskytování zdravotní péče občanům ve smyslu Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a doplňků a předpisů souvisejících. Vymezení rozsahu zdravotní péče je stanoveno v rozhodnutí o registraci vydaném referátem zdravotnictví Okresního úřadu Louny dne 30. 9. 1997 č.j. 221/97 podle zákona č. 160/1992 Sb., o nestátních zdravotních zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice Žatec, z.ú. poskytuje zdravotní péči zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, na základě uzavřených smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ostatními zdravotními pojišťovnami. Nemocnice Žatec, z.ú. je oprávněna vybírat přímé platby od pacientů pouze v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Nemocnice Žatec, z.ú. je povinna poskytnout každému neodkladnou zdravotní péči v případech bezprostředního ohrožení života nebo nebezpečí poškození zdraví s trvalými následky.


Doplňková činnost:

podnájem nebytových prostor


výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona


Statutární orgán:

ředitel: Ing. Martin Sloup, MBA

ve funkci od: 1. 1. 2024

 


Zakladatel:

Město Žatec, IČ: 002 65 781

Žatec, nám. Svobody 1

Vklad zakladatele činí 28 022 000,- Kč

(peněžitý vklad - 1 000,- Kč, nepeněžitý vklad - 28 021 000,- Kč).

Stáhnout PDF verzi výpisu

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).