Nemocnice Žatec > Statutární údajeNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Statutární údaje

Statutární údaje

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností Nemocnice Žatec, o.p.s., O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Datum zápisu:

2. října 1997


Spisová značka:

O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem


Název:

Nemocnice Žatec, o.p.s.


Sídlo:

Žatec, Husova 2796, PSČ 43801


Identifikační číslo:

25026259


Právní forma:

Obecně prospěšná společnost


Druh obecně prospěšných služeb:

Nemocnice Žatec, o.p.s. je zřízena za účelem poskytování zdravotní péče občanům ve smyslu zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lisu ve znění pozdějších předpisů a doplňků a předpisů souvisejících. Vymezení rozsahu zdravotní péče je stanoveno v rozhodnutí o registraci vydaném referátem zdravotnictví Okresního úřadu Louny dne 30. 9. 1997 č.j. 221/97 podle zákona č. 160/1992 Sb., o nestátních zdravotních zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice Žatec, o.p.s. poskytuje zdravotní péči zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, na základě uzavřených smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ostatními zdravotními pojišťovnami. Nemocnice Žatec, o.p.s. je oprávněna vybírat přímé platby od pacientů pouze v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Nemocnice Žatec, o.p.s. je povinna poskytnout každému neodkladnou zdravotní péči v případech bezprostředního ohrožení života nebo nebezpečí poškození zdraví s trvalými následky.


Doplňková činnost:

podnájem nebytových prostor


výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona


Statutární orgán - ředitel:

Mgr. Ing. JINDŘICH ZETEK, dat. nar. 1. června 1965

Dolní 130, 435 46 Hora Svaté Kateřiny

Den vzniku funkce: 1. července 2016


Správní rada:

Člen správní rady:

MUDr. IRENA WILFEROVÁ, dat. nar. 3. prosince 1956

Jaroslava Vrchlického 1264, 438 01 Žatec

Den vzniku členství: 22. srpna 2014


Člen správní rady:

MUDr. ROMAN SÝKORA, Ph.D., dat. nar. 31. července 1979

č.p. 122, 362 34 Merklín

Den vzniku členství: 22. srpna 2014


Předseda správní rady:

Ing. PETR ŠMÍD, dat. nar. 4. dubna 1965

č.p. 78, 431 43 Hrušovany

Den vzniku funkce: 3. července 2015

Den vzniku členství: 24. června 2015


Místopředseda správní rady:

Ing. JIŘÍ VLČEK, dat. nar. 30. ledna 1947

Pražská 1011, 438 01 Žatec

Den vzniku funkce: 3. července 2015

Den vzniku členství: 24. června 2015


Člen správní rady:

JAN PECH, dat. nar. 26. října 1948

Písečná 2824, 438 01 Žatec

Den vzniku členství: 24. června 2015


Člen správní rady:

Ing. RADEK NESNÍDAL, dat. nar. 9. července 1969

Stroupečská 2967, 438 01 Žatec

Den vzniku členství: 24. června 2015


Počet členů:

6


Způsob jednání:

Správní rada volí ze svého středu předsedu a pro případ jeho nepřítomnosti místopředsedu. Ve věcech spadajících do působnosti správní rady jednají navenek a podepisují se za správní radu vždy dva členové správní rady, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda. Své podpisy připojují k otisku razítka Nemocnice Žatec, o.p.s. spolu s vyznačením své funkce.


Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

MUDr. ONDŘEJ VÍT, dat. nar. 22. února 1984

Jungmannova 2902, 438 01 Žatec

Den vzniku funkce: 27. dubna 2015

Den vzniku členství: 12. září 2014


Člen dozorčí rady:

Mgr. MIROSLAV JAN ŠRAMOTA, dat. nar. 17. září 1981

Volyňských Čechů 2735, 438 01 Žatec

Den vzniku členství: 25. března 2015


Člen dozorčí rady:

JAROSLAV ŠPIČKA, dat. nar. 18. března 1982

Lípová 2664, 438 01 Žatec

Den vzniku členství: 19. prosince 2016


Počet členů:

3


Zakladatel:

Město Žatec, IČ: 002 65 781

Žatec, nám. Svobody 1

Vklad zakladatele činí 28 022 000,- Kč (peněžitý vklad - 1 000,- Kč, nepeněžitý vklad - 28 021 000,- Kč).

Stáhnout PDF verzi výpisu

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 13.3.2017 12:31
Údaje platné ke dni 13.3.2017 06:36