Nemocnice ŽatecNemocnice Žatec

 

Aktuality

Město ŽatecÚstecký kraj

 

 

 


LSPP dětská - změna umístění

Ambulance LSPP dětská je přemístěna na dětské lůžkové oddělení naší nemocnice.

Provozní doba:
Pondělí – Pátek:                     17:00 – 20:00 hod.
Sobota, Neděle, svátky:         9:00 – 18:00 hod.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

Oznámení

      Vážení, naše nemocnice je v posledních dnech kritizována za „nedostatečnou“ kapacitu očkovacího a testovacího místa. Považuji za nutné sdělit, že ani ten nejlepší zdravotník nemůže být na dvou místech zároveň. Epidemiologická situace je vůbec nejhorší od počátku covidové krize. Naše lidské zdroje jsou totálně vyčerpány, a to nejhorší nás čeká v příštích čtrnácti dnech. Nasazujeme vše, co máme k pacientům na lůžku a žádné rezervy již neexistují. Proto se provozní doba uvedených míst rozšiřovat v dohledné době nebude!

      Během léta jsme za cenu vysokých nákladů drželi provoz očkovacího centra. Zájem byl marginální. Vy, co jste v létě nepřišli prostě budete muset počkat nebo kontaktovat s požadavkem očkování vašeho praktického lékaře.

      Mgr. Ing. Jindřich Zetek - ředitel

Odběrové centrum PCR COVID 19

1. Odběry provádíme u:

 • u pacientů, které indikoval:
 • praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, pneumolog, infektolog, nebo lékař lůžkového zdravotnického zařízení (dále jen lékař)
 • hygienik;
 • u samoplátců (bez indikace lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví, dále jen hygienik), 
 • a dále dle platného nařízení MZČR.

2. Dispoziční umístění

 • Odběrové místo na Covid-19 je v areálu nemocnice v samostatně stojícím domku vedle kuchyně. Po vstupu do nemocnice přes hlavní bránu vás k domku navedou informační cedule.
 • Otevírací doba pro PCR testování (mimo svátky):
  od 8.11.2021 
  po: 10:30-12:30 
  st: 11:00-12:45
  pá: 10:30-12:30
 
 • Změna pracovní doby: od 3.12.2021 mimo svátky, poslední pacient bude vyšetřen 10 minut před koncem pracovní doby
  Po: 10:00-14:00
  Út:  14:00-17:00
  St:  10:00-14:00
  Pá: 10:00-16:00
   
  K odběrovému místu lze přijet vozem nebo přijít pěšky.

3. Možnosti objednání

 • Objednávání na tel. č.: +420 607 056 741 nebo přes objednávkový formulář - https://nemzatec.eu/covid.
 • volat můžete od pondělí do pátku od 8:00 - 11:45 hodin, mimo svátky (aktualizováno 27.9.2021).
 • Pacienti bez objednání nebudou odebráni.
 • objednací doba - dle volné kapacity.

4. Cena odběru

 • Odběr, který indikoval lékař nebo hygienik, je hrazen ze zdravotního pojištění.
 • Samoplátci si odběr hradí sami, dle aktuálního ceníku Nemocnice Žatec, o.p.s.
  • Před odběrem se samoplátce dostaví do pokladny nemocnice.
  • Úhradu možno provést přímou úhradou nebo bezkontaktně, platební kartou.
  • Samoplátce obdrží 2x doklad o platbě:
   • 1x zůstává pacientovi
   • 1x pacient předá v OC

5. Co a jak se odebírá

 • Odběry: Vyšetření PCR SARS CoV-2 (COVID-19) je provedeno z výtěru zadní části nosohrtanu, tenkou štětičkou, zavedenou, při mírném záklonu hlavy, přes nos, do zadní části nosní dutiny.
 • Odběr trvá přibližně 10 vteřin. Je nepříjemný, může způsobit chvilkovou bolest, případně drobné krvácení z nosu.
 • Samotný odběr provádí zaměstnanec nemocnice - sestra.

6. V Odběrovém centru

 • Pacient na místě předloží zdravotní průkaz pojištěnce, občanský průkaz, případně jiné ID.
 • Zdravotní personál po jeho předložení ověří elektronickou žádanku, kterou vystavil lékař nebo hygienik.
 • U samoplátce vystaví žádanku pracovník OC.

7. Výsledky

 • Výsledek vyšetření bude nejdříve za 36-48 hodin od vyšetření, ale čekací doba může být i delší.
 • Výsledek vyšetření bude laboratoří zaslán pacientovi na uvedený mobilní telefon, nebo e-mail.
 • Výsledky testů, které indikoval hygienik nebo soukromý lékař, nám nejsou známy.
 • Samoplátce obdrží vizitku s kontaktem, kde si může vyžádat "Potvrzení o výsledku testu" - potvrzení je následně zasíláno na e-mail, v česko-anglické verzi.

Personál děkuje za ohleduplnost a respektování jeho pokynů. Nezbytné je dodržování preventivních opatření, jako je zakrytí nosu a úst, bezpečný rozestup ve frontě a správná hygiena!                                              

Antigenní odběrové centrum

Antigenní OC - testování pro veřejnost, dle nařízení vlády ČR.

Ag odběry provádíme pouze na vyžádání - Ag SARS-CoV-2 již není uznávanou standardní metodou prokázání bezinfekčnosti.

NA TEST JE TŘEBA SE OBJEDNAT - den a čas objednání Vám bude sdělen po telefonu:

+420 607 056 741 (prosíme o trpělivost, pracovník vyřizuje vždy jen jednoho volajícího)

volat můžete od pondělí do pátku od 8:00 - 11:45 hodinmimo svátky (aktualizováno 27.9.2021)

BEZ OBJEDNÁNÍ NEBUDE TEST PROVEDEN!

Objednací doba - dle volné kapacity (aktualizováno 7.9.2021)

Odběrové místo je v samostatně stojícím domku vedle kuchyně. Po vstupu do nemocnice přes hlavní bránu vás k domku navedou informační cedule.

Zájemce na místě předloží zdravotní průkaz pojištěnce, občanský průkaz, případně jiné ID, pokud je zájemce očkovaný, předloží také potvrzení o provedeném očkování.

Co a jak se odebírá

Odběry: Vyšetření Ag SARS CoV-2 (COVID-19) je provedeno z výtěru zadní části nosohrtanu, tenkou štětičkou, zavedenou, při mírném záklonu hlavy, přes nos, do zadní části nosní dutiny.

Odběr trvá přibližně 10 vteřin. Je nepříjemný, může způsobit chvilkovou bolest, případně drobné krvácení z nosu.

Samotný odběr provádí zdravotnický pracovník.

Výsledky

Výsledek vyšetření bude znám v rozmezí 20-30 minut od samotného stěru.

Testovaný obdrží "Potvrzení o provedení a výsledku testu".

V případě pozitivity bude na místě proveden PCR test stěrem, výsledek bude znám nejdříve za 36 hodin. Testovaný musí dodržet karanténu a pokyny KHS.

Personál děkuje za ohleduplnost a respektování jeho pokynů. Nezbytné je dodržování preventivních opatření, jako je zakrytí nosu a úst, bezpečný rozestup ve frontě a správná hygiena!     

Vyšetření protilátek IgG na Covid-19 z krve

Stanovení protilátek třídy IgG proti SARS – CoV-2 je vhodné provést při podezření na prodělání nákazy covid-19 s minimálními nebo žádnými příznaky, lze jej použít ke zhodnocení stavu imunity po prodělané infekci, případně k detekci protilátek po vakcinaci proti infekci covid-19.

Toto vyšetření není určeno k průkazu nebo vyloučení akutní infekce. K tvorbě IgG protilátek dochází 2. – 3. týden po nástupu příznaků infekce, nejsou proto přítomny během inkubační doby a v počátečním stadiu infekce. Výsledkový list neslouží jako doklad o bezinfekčnosti.

Pacienti s akutními příznaky infekce covid-19 nebudou na toto vyšetření odebráni!

Odběr žilní krve na vyšetření je prováděn v odběrové místnosti laboratoře na poliklinice v Žatci (4. poschodí) každý všední den od 6,30 do 10 hod. bez objednání. Nemusí být na lačno. Výsledek je do 2 pracovních dní od odběru, cena včetně odběru a DPH je 570 Kč. Způsob sdělení a doručení výsledku bude domluven při odběru.

 

TOC poliklinika Žatec opět otevřeno

Od 24.8.2021 je opět otevřeno Transfuzní odběrové centrum na poliklinice v Žatci. Do 5.10.2021 pouze pro zvané dárce. Dále pak pro všechny dárce bez objednání.
TOC Žatec

Očkování bez registrace a změna provozní doby

Očkování probíhá vždy od pondělí do pátku v čase od 8 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:30 hodin. Zájemci se zde mohou nechat naočkovat i bez registrace, musí však počítat s delší čekací dobou.

Více informací na telefonu 722 973 503.

Adresa centra:

Husova 2796, Žatec, Bratří Čapků 2779

Web: www.nemzatec.cz

OBJEDNANÍ PACIENTI MAJÍ PŘEDNOST

Otevírací doba (mimo svátky):

pondělí  - od 08:00 do 17:30 hod.

úterý - od 08:00 do 17:30 hod.

středa  - od 08:00 do 17:30 hod. - 1x za 3 týdny děti 12-15 let  od 8:00 do 14:00 hod

čtvrtek -  od 08:00 do 17:30 hod.

pátek  - od 08:00 do 17:30 hod.

aktualizace 6.11.2021

 

 

Poděkování Městu Žatec

Nemocnice touto cestou velice děkuje městu Žatec, za finanční příspěvek 10.000,- Kč.

Z příspěvku byly zakoupeny dva televizory pro klienty "Sociálních lůžek".

Televizory jsou umístěny přímo na pokojích klientů a již jsou plně využívány.

Nabídka zaměstnání

Ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
- náměstek ředitele pro zdravotní péči

Zakrytí úst a nosu

Zakrytí úst a nosu je od 24.7.2020 opět povinné i v prostoru polikliniky. Mimořádné opatření č. 1/2020 vydala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

LDN - Skype hovory

Příbuzní pacientů hospitalizovaných na oddělení následné péče mají nově možnost se spojit s rodinným příslušníkem přes program Skype.
Uživatelské jméno: LDN Žatec Skype

Před zahájením hovoru nejdříve telefonicky kontaktujte oddělení na tel.cisle 414 110 404 nebo 414 110 405, kde si se sestrou domluvíte podrobnosti.

Ochrana osobních údajů


Poděkování

Děkujeme firmě FVE Tuchořice s.r.o. a jejímu jednateli Ing. Aleši Jelínkovi za finanční dar díky němuž jsme zakoupili pro Interní oddělení EKG přístroj BTL CardioPoint ECGC600.

Přístroj snímá s větší přesností, výhodou je jeho propojení s PC, digitalizovaná křivka nebo automatické vyhodnocení EKG křivky.
Velice si Vážíme této podpory.

Vyjádření pana ředitele