Nemocnice Žatec > Sociální lůžka > ČinnostNemocnice Žatec

Sociální lůžka

Sociální lůžkaZvláštní ambulantní péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

SOCIÁLNÍ LŮŽKA
Poslání:
Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim bude zajištěna péče a podpora ze strany blízkých nebo než jim budou poskytnuty ambulantní, terénní či pobytové služby.

Cílová skupina:
Naší cílovou skupinou jsou osoby od 19 let, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby a z tohoto důvodu nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení.

Zásady:

  • poskytování služby odborným personálem
  • individuální přístup ke klientovi
  • dodržování základních lidských práv a svobod, zejména se zdůrazněním práva na soukromí


Cíle:

  • zajistit klientovi pobyt v zařízení sociálních služeb, případně návrat do rodiny,
  • prohlubovat vzdělávání zaměstnanců organizace s důrazem na zvýšení odbornosti,
  • využívat služeb supervizora,
  • spolupráce s dobrovolnickou službou,
  • rozvoj fyzioterapie a ergoterapie