Nemocnice Žatec > Sociální lůžka > ČinnostNemocnice Žatec

Sociální lůžka

Sociální lůžkaZvláštní ambulantní péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

SOCIÁLNÍ LŮŽKA
Poslání:
Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim bude zajištěna péče a podpora ze strany blízkých nebo než jim budou poskytnuty ambulantní, terénní či pobytové služby.

Cílová skupina:
Naší cílovou skupinou jsou osoby od 19 let, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby a z tohoto důvodu nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení.

Zásady:
• poskytování služby odborným personálem
• individuální přístup ke klientovi
• dodržování základních lidských práv a svobod, zejména se zdůrazněním práva na soukromí

Cíle:

- zajistit klientovi návrat do rodiny, případně pobyt v zařízení sociálních služeb,

- prohlubovat vzdělávání zaměstnanců organizace s důrazem na zvýšení odbornosti,

- zajistit poskytování služeb supervizora,

- spolupráce s dobrovolnickou službou.

- rozvoj fyzioterapie a ergoterapie.