Nemocnice Žatec > Gynekologické oddělení > AmbulanceNemocnice Žatec

Gynekologické oddělení

Příjmová ambulance gynekologického oddělení 

Ordinační hodiny: 

Pondělí - Pátek

07:00 – 12:00

příjem pacientů k hospitalizaci

v tuto dobu zde ošetřujeme pacienty pouze s doporučením jiného lékaře

Pondělí - Pátek 13:00 - 14:00

ultrazvuková vyšetření

Pondělí - Pátek

12:00 – 07:00

ošetření akutních gynekologických onemocnění a stavů

Sobota, Neděle, Svátky

 

ošetření akutních gynekologických onemocnění a stavů

Ambulance nenahrazuje službu lékařské pohotovostní služby (LSPP);

Slouží pouze k ošetření akutních a život ohrožujících stavů.

Gynekologie ultrazvuk

Ordinační hodiny:

Pondělí - Pátek 13:00 - 14:00

ultrazvuková vyšetření

Placené služby:

- foto z ultrazvukového vyšetření

- určení pohlaví z ultrazvukového vyšetření

Ceník placených služeb najdete v sekci "Pokladna a ceník"