Nemocnice Žatec > Dotace a daryNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Dotace a dary

Dotace a dary

Dotace (2020)

Ústecký kraj - "Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020"

Ústecký kraj

 

Dary (2017)

  Poskytovatel daru   Výše daru v Kč    Účel daru   Charakter daru
Gestamp Louny s.r.o.

229 329,00 Kč

Přístroje – operační sály Investice
Sidat spol. s.r.o. 100 000,00 Kč Zdravotnický přístroj - NP Investice
Brabec vzduchotechnika s.r.o. 31 906,00 Kč Klimatizace Provoz
Nadace Křižovatka 20 790,00 Kč Věcné dary – DO Provoz

 

Dotace (2017)

Poskytovatel dotace Výše dotace v Kč Účel dotace  Charakter dotace
Město Žatec 2 142 800,00 Kč Provoz LPS Provoz
Město Žatec 440 000,00 Kč Provoz LPS Provoz
Město Žatec 40 000,00 Kč Provoz LPS Provoz
Město Žatec 10 000,00 Kč Ergoterapie Provoz
Město Žatec 40 000,00 Kč Dobrovolná služba Provoz
MVČR Praha 55 000,00 Kč Dobrovolná služba Provoz
Ústecký kraj 1 733 500,00 Kč Podpora zvýšení komfortu pac. Investice
Ústecký kraj 27 000,00 Kč Podpora zvýšení komfortu pac. Provoz
Ústecký kraj 342 240,00 Kč Podpora zvýšení komfortu pac. NP Provoz
Ústecký kraj 307 760,00 Kč Podpora zvýšení komfortu pac. NP Investice
Ústecký kraj 142 400,00 Kč Provoz sociálních lůžek Provoz
Ústecký kraj 1 085 149,00 Kč Podpora zvýšení odměn zdr. per. Provoz
Úřad práce 843 558,00 Kč Podpora v zaměstnanosti Provoz