Nemocnice Žatec > Chirurgické oddělení > Lůžková částNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Chirurgické oddělení  
Lůžková část

Chirurgické oddělení

Primář:

MUDr. Jiří Němec

 

Zástupce primáře, vedoucí JIP:

MUDr. Martin Kolář

 

Vrchní sestra:

Růžena Srbová