Nemocnice Žatec > PoděkováníNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Poděkování

Poděkování

Poděkování

Vážení,
rády bychom touto cestou vyzdvihly a ocenily práci a profesionální přístup, se kterým jsme se setkali na chirurgickém oddělení nemocnice v Žatci v průběhu léčby našeho otce. Vždy s námi jednali s ochotou a vlídností. Při náročné práci a velkém vytížení celého personálu, je opravdu úžasné, jak se dokáží trpělivě a citlivě věnovat jak pacientovi se závažným onemocněním, tak i komunikaci s rodinnými příslušníky.

S pozdravem
Hana Šimsová a Radka Kukurugyová

6.11. 2023
V Žatci

Od pacientů

Poděkování ředitele Chustské centrální nemocnice


Město Žatec

Nemocnice touto cestou velice děkuje městu Žatec, za finanční příspěvek 10.000,- Kč.
Z příspěvku byly zakoupeny dva televizory pro klienty "Sociálních lůžek".
Televizory jsou umístěny přímo na pokojích klientů a již jsou plně využívány.

FVE Tuchořice

Děkujeme firmě FVE Tuchořice s.r.o. a jejímu jednateli Ing. Aleši Jelínkovi za finanční dar díky němuž jsme zakoupili pro Interní oddělení EKG přístroj BTL CardioPoint ECGC600.

Přístroj snímá s větší přesností, výhodou je jeho propojení s PC, digitalizovaná křivka nebo automatické vyhodnocení EKG křivky.
Velice si Vážíme této podpory.

Nadace Křižovatka

Nemocnice Žatec, o.p.s. děkuje Nadaci Křižovatka za předání 7 monitorů dechu na novorozenecké oddělení, kde budou tyto přístroje hlídat nově narozené děti ohrožené Syndromem náhlého úmrtí.