Nemocnice Žatec > Oddělení následné péče > ČinnostNemocnice Žatec

Oddělení následné péče

Oddělení následné péčeOddělení následné péče slouží k doléčení, rekonvalescenci a hlavně rehabilitaci pacientů, kteří nemohou být propuštěni do domácího ošetření, ale je předpoklad uzdravení a posléze propuštění do domácí péče.

Jedná se o pacienty přeložené z chirurgického oddělení po plánovaných nebo akutních operacích. Dále se jedná o pacienty z interního oddělení k doléčení onemocnění srdce, náhlých mozkových příhod nebo pacienty, kteří nejsou soběstační a pohybliví nebo vyžadující dlouhodobou ošetřovatelskou péči a pravidelnou ošetřovatelskou péči.