Nemocnice Žatec > Kvalita a bezpečí > Kvalita a bezpečíNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Kvalita a bezpečí  
Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí při poskytování zdravotních služeb v Nemocnici Žatec

Management nemocnice ve spolupráci se všemi zaměstnanci pracují na neustálém zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb v naší nemocnici. Naším cílem je získání akreditace, která bude značit, že vnitřní standardy nemocnice jsou v souladu s akreditačními standardy. Tyto standardy se týkají všech činností probíhajících v nemocnici – od samotného vedení nemocnice, přístupu pacientů ke zdravotním službám, diagnostické a léčebné postupy až po bezpečnost prostředí v areálu nemocnice. Nemocnice zavedla systém řízení kvality podle akreditačních standardů pro nemocnice Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). Dále dle požadavků na interní systém hodnocení kvality a bezpečí ve smyslu zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, resp. minimální požadavky dle Věstníku MZ č. 16/2015. K ověřování naplnění těchto standardů dochází prostřednictvím interních auditů kvality.

Výsledkem je kvalitní a bezpečné poskytování zdravotní péče – tedy spokojený pacient.