Nemocnice Žatec > Chirurgické oddělení > ČinnostNemocnice Žatec

Chirurgické oddělení

Chirurgické odděleníChirurgické oddělení zajišťuje péči o pacienty z oboru všeobecné chirurgie a traumatologie v rozsahu zdravotnického zařízení I. typu.

V endoskopické ambulanci provádíme fibroskopická a kolonoskopická vyšetření.

V ambulanci na poliklinice nabízíme služby stomické, mamologické, cévní a traumatologické poradny a dále poradny pro dětské pacienty s chirurgickým onemocněním.

V roce 2016 byl přiznán statut akreditovaného pracoviště v oboru chirurgie I. typu.