Nemocnice Žatec > Kvalita a bezpečí > Kvalita v klinické laboratořiNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Kvalita a bezpečí  
Kvalita v klinické laboratoři

Kvalita a bezpečí

Kvalita v klinické laboratoři

V roce 2010 se Nemocnice Žatec zapojila do ověření systému řízení kvality laboratorních služeb podle národních standardů pro klinické laboratoře.  Na základě posouzení externími auditory byl systém řízení kvality v klinických laboratořích shledán plně funkčním. V roce 2010 proběhlo hodnocení systému řízení kvality podle normy ISO 15 189. Dále je naše laboratoř držitelem Osvědčení o Auditu R3 NASKL, naposledy jsme získali toho osvědčení v dubnu 2024 a získané osvědčení platí 3 roky. 

Pro úspěšné získání osvědčení bylo nezbytné splnit požadavky v následujících sedmi oblastech: vedení laboratoře, pracovníci laboratoře, přístrojové vybavení, preanalytická fáze, vyšetřovací postupy, zajištění kvality vyšetřovacích postupů, postanalytická fáze.