Nemocnice Žatec > Kvalita a bezpečí > Kvalita na pracovišti se zdroji ionizujícího zářeníNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Kvalita a bezpečí  
Kvalita na pracovišti se zdroji ionizujícího záření

Kvalita a bezpečí

Externí audit – kvalita na pracovišti se zdroji ionizujícího záření

Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření je povinen zajistit dle zákona č. 373/2011 Sb., provedení externího klinického auditu. Tento audit má za cíl ověření a hodnocení dodržování místních radiologických standardů, které jsou v souladu s národními radiologickými standardy. Radiodiagnostické pracoviště v nemocnici Žatec úspěšně prošla externím klinickým auditem v prosinci 2021 společností PPaudit s.r.o.