Nemocnice Žatec > AktivityNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Aktivity

Aktivity

Od 1. 7. 2018 byla našemu gynekologicko-porodnickému oddělení udělena akreditace, kterou získalo oprávnění k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.

Těšíme se na všechny studentky. 

Besedy pro veřejnost

Vážení občané, kolegyně, kolegové,

V Nemocnici Žatec, o.p.s. proběhla dne 29. 5. 2018 již 4. Beseda, tentokrát na téma „Rakovina děložního čípku a její prevence“. Besedou provázela vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení, paní Bc. Dagmar Kučerová (na snímku), které tímto děkujeme za prezentaci velice zajímavého a aktuálního problému.

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na další Besedu, která se bude konat 25. září tohoto roku. Jejím tématem bude "Dietní režim při průjmovém onemocnění".

Za kolektiv pořádajících Bc. Jana Olšanová, DiS.

Besedy pro veřejnost

Srdečně Vás zveme na besedy pro veřejnost. 

Upozorňujeme návštěvníky, že od 27. 3. 2018 bude zahájení jednotlivých besed od 15:00 hodin!

Poděkování

Dne 13. 11. 2017 se v Nemocnici Žatec, o.p.s. konalo 1. setkání nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání na téma „Život s nemocí“. Přednášky byly věnovány novým trendům pro diagnózy cukrovka a rakovina čípku děložního hrdla a dále postupům v péči o stomické pacienty.

Touto cestou bychom velice rádi poděkovali všem zúčastněným, přednášejícím a zejména pak našim spoluobčanům, kteří se s námi podělili o své zkušenosti, trápení a nesmírný optimismus v jejich životech s nemocí.

Velice děkujeme a těšíme se na další setkání.

Za Nemocnici Žatec, o.p.s. Bc. Jana Olšanová, DiS. – manažer kvality a

Růžena Srbová – hlavní sestra

Sanitářský kurz 2018

Termín zahájení sanitářského kurzu bude upřesněn. Zájemci se mohou hlásit u hlavní sestry p.Srbové. 
Růžena Srbová - hlavní sestra - email: srbovar@seznam.cz , tel.: +420 723 040 794 nebo +420 414 110 202
 

Poděkování od pacienta

"Chtěl bych poděkovat za vzronou péči celému Internímu oddělení Nemocnice Žatec, všem sestřičkám a hlavně ošetřujícímu lékaři Dmytrovi Perepelytsiovi. Též bych chtěl pochválit nemocniční kuchyň za výborné jídlo. "

Moc děkuji
Trejbal Jan
Žatec

Zdravotní klauni na dětském oddělelní

Dětské oddělení uspělo v soutěži o vtipné fotografie s lahví infuzního roztoku, která probíhala po celé České republice a přímo na oddělení 27.3.2017 navštívili naše malé pacienty Zdravotní klauni.