Nemocnice Žatec > Kvalita a bezpečí > Sledování nežádoucích událostíNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Kvalita a bezpečí  
Sledování nežádoucích událostí

Kvalita a bezpečí

Sledování nežádoucích událostí

Nežádoucí událost je jakákoliv nepředvídatelná událost, která vznikla v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, která vedla k poškození pacienta. Nemocnice Žatec má zavedený vnitřní systém pro sledování a vyhodnocování těchto událostí. Na tomto systému se neustále pracuje, aby data byla co nejpřesnější a odhalila tak nejvíce riziková místa. Sledování nežádoucích událostí jsou také každoročně poskytována Ústavu zdravotnických informací a statistiky.