Nemocnice Žatec > Kvalita a bezpečí > Interní auditNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Kvalita a bezpečí  
Interní audit

Kvalita a bezpečí

Interní audit

V naší nemocnici je zaveden systém řízení kvality, jehož součástí je pravidelné provádění interních auditů v různých oblastech, které mají souvislost při poskytování zdravotní péče. Cílem je včas upozornit a reagovat na potencionální rizika, která mohou vzniknout v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, a proto jsou tyto audity především zaměřeny na rizikové činnosti. Interní audit je nástroj pro monitorování a ověřování znalostí a je cenou zpětnou vazbou pro vedoucí pracovníky i management nemocnice.

Dodržování doporučených standardních postupů je ověřováno v oblastech poskytování zdravotní péče v naší nemocnici. Radiodiagnostické oddělení je pravidelně jednou ročně posuzováno dle požadavků SÚJB.