Nemocnice Žatec > Kvalita a bezpečí > Spokojenost zaměstnancůNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Kvalita a bezpečí  
Spokojenost zaměstnanců

Kvalita a bezpečí

Spokojenost zaměstnanců

Stejně tak jako spokojenost pacientů, je pro nás důležitá i spokojenost zaměstnanců. I pro ně jsou dostupné QR kódy na vnitřních stránkách nemocnice, které přesměrují zaměstnance na dotazník. Dotazníky jsou anonymní a díky elektronizaci se zamezí případnému „rozluštění“ stylu písma u daného zaměstnance.