Nemocnice Žatec > PoděkováníNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Poděkování

Poděkování

Poděkování oddělení následné péče

Děkujeme kolektivu oddělení následné péče v žatecké nemocnici za vynikající péči o naší maminku A. Täuberovou. Maminku jsme převezli se závažným onkologickým onemocněním a velkými zdravotními komplikacemi z teplické nemocnice ve špatném psychickém stavu a velkými modřinami po marných pokusech o odebrání vzorku krve na oddělení následné péče v teplické nemocnici. Každý odběr krve představoval pro maminku další trápení, další stres. Ačkoli nám v jiných zdravotních zařízeních tvrdili, že je obtížné odebrat vzorek krve prostřednictvím portu, na oddělení NP v žatecké nemocnici tento úkon provedli okamžitě po jejím přijetí. Nejen tímto zdánlivě jednoduchým, avšak pro těžce nemocného člověka velmi důležitým, úkonem se postupně maminčin psychický stav zlepšil. Všichni jsme věděli, že její zdravotní stav je fatální. Přesto dokázala profesionální péče celého kolektivu odlehčit mamince její poslední dny na tomto světě. Mohla odejít bez bolesti a důstojně.

Za jejich empatii, skvělou péči, laskavost a vstřícný přístup jim patří velké díky.

S vděčností

                                                        D. Tumpachová a O. Täuberová

 

Poděkování Internímu oddělení

Vážený pane řediteli, 

opět poděkování. Můj strýc (PH) přijel z Karlových Varů včera do Žatce na oslavu mých narozenin a bohužel při příjezdu zkolaboval. Rychlá (ZZS), jejíž přístup byl 100% ho převezla na interní oddělení a je zde doposudm péči hodnotí jako dobrou! a léčba zabírá..

4.2.2024                                                   Petr Antoni

Poděkování Internímu oddělení

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat za skvělou péči týmu sester a lékařů na interním oddělení vaší nemocnice, kde byla hospitalizována moje maminka paní Jitka Havlínová. Moc děkuji a chválím ošetřovatelsko-léčebnou péči  i vstřícnost personálu, se kterou jsem se na interním oddělení setkala.
Díky mnohaleté praxi u lůžka (30 let na NCH) vím, jak je těžké vytvořit a motivovat  tým lékařských i nelékařských pracovníků, který má poskytovat kvalitní a bezpečnou péči. Na interním oddělení je zřejmé, že tým velmi dobře funguje a péče je kvalitní.
Děkuji moc všem sestřičkám i ošetřovatelům a také paní doktorce Novákové, která mě vždy pečlivě informovala o aktuálním stavu maminky.
Jsem moc ráda, že vaše nemocnice splnila mé očekávání a pečovala o mou rodinu, čehož si velmi vážím.

Přeji Vám i nemocnici hodně spokojených pacientů a klidné dny v této nelehké době.

 

23.1.2024                                                 S úctou Ivana Kirchnerová

Poděkování chirurgickému oddělení

Dobrý den, pane řediteli. Já i manžel jsme vděčni chirurgickému oddělení za zkvalitnění života po úrazech, které se staly před 14 měsíci. Úmyslně jsem nechala déle volně probíhat procesy uzdravování a získat ucelený přehled. Zlomila jsem si levé zápěstí 20.11.2022 v blátivém terénu při sesedání s kola. Lékaři zvolili nejlepší variantu, a to dlahu LCP a následné rehabilitace. Než skončila má hospitalizace, manžel si doma zlomil krček k. stehenní. Jeho operace dopadla také výborně, protože chirurgové pod vedením p. primáře odvedli skvělou odbornou práci. Manžel pak kvůli velké nestabilitě mnohokrát spadl(domysleme sedřené kůže, mnoho krve ,modřiny, bolesti a ošetřování), ale nikdy mu dlaha nevypadla a pevně drží dodnes! Kontroly na ambulancích potvrzovaly dobré výsledky hojení. Zdravotníci i správní zaměstnanci byli vlídní a starali se o řádný chod. Žatecký region má spolehnutí na nemocnici v našem městě. V nedávné minulosti se jednalo o její zrušení(byla jsem přítomna této akce v Senátu). Važme si toho, že ji máme. Za malý nedostatek považuji to, že až v propouštěcí zprávě jsem se dověděla kdo byl mým ošetřujícím lékařem.             

22.1.2024                                              Jelena Zýková a Jiří Zýka, spokojení bývalí pacienti, Žatec

Poděkování Internímu oddělení

Ráda bych velmi pěkně poděkovala celému kolektivu internímu oddělení za trpělivou péči o mého tatínka pana Zbyňka Koubce, který byl v posledních týdnech života několikrát hospitalizován na vašem oddělení. Dostalo se mu opakovaně kvalitní ošetření a empatickým přístupem vždy zvládl pobyt v nemocnici bez chmurných myšlenek a to i z toho důvodu, že jste respektovali mé přání neříkat tatínkovi jeho diagnózu.
Srdečné díky,                                     dcera Ludmila Malá

Poděkování Internímu oddělení

Vyřiďte prosím poděkování a pochvalu za péči o mojí maminku, která byla na Interní odd. převezena včera v noci záchrannou službou, podezření na infakt asi a každopádně vysoký tlak a třes, ještě v noci stabilizována a dopoledne propuštěna ještě s ranním preventivním vyšetřením. Sloužící pak doktor jí vše hezky vysvětlil, u toho už jsem byl osobně.

9.1.2024                                        Petr Antoni

Silvestr v nemocnici – poděkování

Adventní čas bývá často dobou respiračních onemocnění a málokdo si přeje strávit Vánoce nebo Silvestr v nemocnici. Přesto se stalo, že jsem vezla svého manžela Pepu na pohotovost do nemocnice v Žatci. Službu měla MUDr. Jana Hajčiová a nejen že manžela důkladně prohlédla, ale poslala ho ještě na rentgen a internu. Také zde byli lékaři ochotní a svědomití. Manžel sice přespal jednu noc v nemocnici, protože čekal na výsledky všech vyšetření, ale v poledne na Silvestra dostal od MUDr. Kateřiny Lackové propouštěcí zprávu s doporučením na další vyšetření, až mu skončí karanténa na covid.

Rádi bychom touto cestou vyslovili velké uznání a podělování všem lékařům a dalším zdravotníkům z nemocnice v Žatci, za ochotu a profesionální i lidský přístup. Zvláště lidé staršího věku si cení, když se jim dostane důkladného vyšetření jejich zdravotních potíží. Děkujeme!

1.1.2024                                                   Eva a Josef Fošenbauerovi, Podbořany

 

Poděkování

Vážení,
rády bychom touto cestou vyzdvihly a ocenily práci a profesionální přístup, se kterým jsme se setkali na chirurgickém oddělení nemocnice v Žatci v průběhu léčby našeho otce. Vždy s námi jednali s ochotou a vlídností. Při náročné práci a velkém vytížení celého personálu, je opravdu úžasné, jak se dokáží trpělivě a citlivě věnovat jak pacientovi se závažným onemocněním, tak i komunikaci s rodinnými příslušníky.
S pozdravem                                         Hana Šimsová a Radka Kukurugyová

6.11. 2023
V Žatci

Poděkování dětskému oddělení

Dobrý den, ráda bych poslala pochvalu na dětské oddělení vaší nemocnice. Dne 7.9.2023 jsme byli se synem hospitalizováni. Zprvu jsem se obávala hospitalizace na vašem oddělení, jelikož pověst žatecké nemocnice není nikterak valná, nicméně musím s potěšením vyvrátit toto tvrzení, jelikož se mě a mému synovi dostalo velice empatické, milé a adekvátní péče. Personál, se kterým jsem se setkala mne mile překvapil, po špatné zkušenosti s nedávným pobytem v nemocnici Most musím vyzdvihnout v té vaší primárně to, jakým způsobem personál jedná s dětskými pacienty a jejich doprovodem. Snaží se co nejvíce vyhovět požadavkům a má vlastní iniciativu v případném řešení. Ráda bych poukázala i na fakt možnosti výběru slazeného/neslazeného příkrmu a už samotná možnost, že mi toto bylo vůbec nabídnuto mne velice potěšila. Manžel mohl dorazit ihned po práci v 8 hodin večer, ačkoliv návštěvní hodiny mají určité rozmezí, nebyl to pro personál vůbec problém. Doufám, že nejsem jediná, kdo má tento pozitivní zážitek a věřím, že se nejedná o ojedinělý případ.Personálu ještě jednou děkuji za jejich empaMi a skvělou péči a přeji klidné služby a pohodové pacienty.

15.9.2023                                                S pozdravem, Markéta Strnad Schäfertová

 

Od pacientů

Poděkování ředitele Chustské centrální nemocnice


Město Žatec

Nemocnice touto cestou velice děkuje městu Žatec, za finanční příspěvek 10.000,- Kč.
Z příspěvku byly zakoupeny dva televizory pro klienty "Sociálních lůžek".
Televizory jsou umístěny přímo na pokojích klientů a již jsou plně využívány.

FVE Tuchořice

Děkujeme firmě FVE Tuchořice s.r.o. a jejímu jednateli Ing. Aleši Jelínkovi za finanční dar díky němuž jsme zakoupili pro Interní oddělení EKG přístroj BTL CardioPoint ECGC600.

Přístroj snímá s větší přesností, výhodou je jeho propojení s PC, digitalizovaná křivka nebo automatické vyhodnocení EKG křivky.
Velice si Vážíme této podpory.

Nadace Křižovatka

Nemocnice Žatec, o.p.s. děkuje Nadaci Křižovatka za předání 7 monitorů dechu na novorozenecké oddělení, kde budou tyto přístroje hlídat nově narozené děti ohrožené Syndromem náhlého úmrtí.