Nemocnice Žatec > Ochrana oznamovatelůNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

INFORMACE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Ve znění zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů, je zřízen vnitřní oznamovací sytém pro odhalování závažných protiprávních jednání. Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel, dobrovolník. Tato informace slouží k zajištění informační povinnosti pro všechny oprávněné oznamovatele.

Oznámení lze podat:
a) písemně - poštou nebo e-mailem,
b) ústně - osobně nebo telefonicky

Kontaktní údaje na příslušnou pověřenou osobu:
Mgr. Marie Vildová
E-mail: korupce@nemzatec.cz
Tel: +420 414 110 685

Další možností podání oznámení je prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému. Více informací k tomuto podání naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.