Nemocnice Žatec > GalerieNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Galerie

Galerie

Nemocnice

Transfuzní odběrové centrum
Chirurgické oddělení - kostní sál
Chirurgické oddělení - břišní sál
Radiodiagnostické oddělení
Laboratoř
Laboratoř
Heliport
Novorozenecké oddělení
Oddělení následné péče
Oddělení následné péče
Chirurgie - jednotka intenzivní péče
Chirurgie - jednotka intenzivní péče
Interní oddělení - pokoj
Interní oddělení - monitorovaná lůžka
Interní oddělení - ambulance
Chirurgické oddělení
Chirurgické oddělení
Chirurgické oddělení
Chirurgické oddělení - ambulance
Gynekologické oddělení - pokoj
Gynekologické oddělení - ultrazvuk
Gynekologické oddělení - sál
Dětské oddělení - pokoj
Dětské oddělení - herna
Dětské oddělení - pokoj
Dětské oddělení - vyšetřovna
Dětské oddělení - ambulance
CT
CT