Nemocnice Žatec > Dětské oddělení > ČinnostNemocnice Žatec

Dětské oddělení

Dětské oddělení

Dětské oddělení zajišťuje komplexní diagnostickou, terapeutickou a intenzivní péči o děti od 0 do 19 let v rozsahu zdravotnického zařízení I. typu.

Na ambulanci provádíme také spirometrická vyšetření.

V květnu 2012 byl přiznán statut akreditovaného pracoviště v oboru dětského lékařství.