Nemocnice Žatec > Sociální lůžka > Lůžková částNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Sociální lůžka  
Lůžková část

Sociální lůžka

Primář:

MUDr. Jana Hajčiová

 

Zástupce primáře:

MUDr. Alena Nikitinová

 

Vrchní sestra:

Lenka Němcová 

 

Sociální pracovnice:

Bc. Kamila Míková

 

Kapacita:
10 lůžek - tato lůžka jsou umístěna v pěti pokojích. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové. WC s koupelnou je společné, umístěné na chodbě oddělení. K dispozici je společná šatna. Každý pokoj je vybaven pro každého klienta lůžkem, nočním stolkem, uzamykatelnou skříní, lampičkou, signalizačním zařízením. Společně je pak pokoj vybaven židlemi a jídelním stolem, stropním světlem, křeslem, chladničkou, rozhlasovým a televizním přijímačem. Pro větší soukromí klientů lze využít zástěny. Pokoje jsou klientům přístupné, neuzamčené – klienti však mají možnost mít u sebe klíče od pokoje. Ubytování zahrnuje dodávky tepla, teplé a studené vody, el. energie, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení a stravování, které zahrnuje celodenní stravu 3x denně. Klienti mohou využívat ergoterapii, fyzioterapii a to vždy v pondělí až v pátek.

Výše úhrady za poskytované služby:
Klient je povinen (dle vyhl. č. 505/2006 Sb., v platném znění) zaplatit úhradu platné od 1.2.2024:
• za ubytování v částce 305,- Kč denně
• za stravování v částce 255,- Kč denně
Celková měsíční úhrada za ubytování a stravování se vypočte vynásobením denní úhrady, tj. 560,- Kč a skutečným počtem kalendářních dnů v daném měsíci. Po úhradě za ubytování a stravování musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.

Odmítnutí zájemce:
Zvláštní ambulantní péče může odmítnout zájemce o poskytnutí služby v případě, že:
• osoba má infekční onemocnění
• osoba není starší 19- ti let

Délka poskytování služby ve Zvláštní ambulantní péči:
Smlouva o poskytování pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je s klientem uzavírána na dobu určitou, maximálně však na dobu 12 měsíců. V odůvodněných případech lze smlouvu prodloužit.

Návštěvní hodiny na oddělení:

Pondělí až neděle ....................... neomezeně
 

(aktualizace 2.1.2024 - Mgr. Marie Vildová)